www.ovdim.org.il

דמי מחלה לעובד במשרה חלקית

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 3.2 מתוך 5

חוק דמי מחלה הוא אחד מדיני העבודה החשובים והמשמעותיים ביותר בזכויות עובדים. החוק קובע חובת תשלום דמי מחלה לעובד הנעדר ממקום העבודה עקב מחלה, ומאפשר לכל עובד להבריא באמצעות מנוחה בבית, כולל עובד במשרה חלקית. כדי לחשב את מספר ימי המחלה שעובד צובר בחודש, יש לספור את מספר ימי העבודה ולא היקף המשרה. היקף המשרה רלבנטי לחישוב דמי המחלה שישולמו לעובד במקרה של היעדרות מהעבודה בעקבות מחלה.

 

מה כוללת הזכות לדמי מחלה?

 

עובד שנעדר ממקום עבודתו עקב מחלה זכאי יהיה לקבל תשלום בעבור אותם ימי היעדרות. לפי החוק, דמי המחלה אינם שכר עבודה מלא אלא מהווים שיעור של 75% משכר העבודה הרגיל. רכיבי השכר הנכללים לצורך חישוב דמי המחלה מנויים בחוק וכוללים: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר או פיצויים בעד התייקרות, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.

 

מתי קמה הזכאות לדמי מחלה?

 

הזכאות אינה קמה לעובד ביום הראשון להיעדרותו. החוק קובע מעין מנגנון מדורג. לפי החוק, אין חובה על המעביד לשלם דמי מחלה בגין היום הראשון להיעדרות. בימים השני והשלישי להיעדרות חייב המעביד לשלם מחצית מדמי המחלה כלומר, 37.5% מהשכר הרגיל. החל מהיום הרביעי ואילך יש לעובד זכאות מלאה לדמי המחלה. כאמור, 75% מהשכר הרגיל.

 

תקופת המחלה כוללת את כל ימי מחלת העובד, בכלל זה חגים וימי המנוחה השבועיים, כאשר מדובר בעובד במשכורת. כאשר מדובר בעובד בשכר, ימי מנוחה שבועיים וחגים אינם נחשבים לחלק מתקופת המחלה, אלא אם עבד בימים אלה על פי היתר לפי חוק שעות עבודה ומנוחה. תקופת הזכאות לדמי מחלה מוגבלת. לפי החוק, תקופת הזכאות לדמי מחלה מצטברת ואינה עולה על יום וחצי אשר נצבר עבור כל חודש עבודה מלא, כאשר עובד יכול לצבור עד 90 ימי מחלה.

 

מתי מתבטלת הזכאות לדמי מחלה?

 

הצעת תפקיד חלופי עשויה לבטל את הזכאות לדמי מחלה. מעביד רשאי להציע לעובד עבודה אחרת, במידה ומצבו הבריאותי מאפשר לו לעבוד באופן חלקי או בתפקיד אחר מתפקידו הרגיל. אם שכר העבודה המוצע אינו שונה מהשכר בתפקיד הקודם, מדובר באותו סוג עבודה או מוצעת עבודה אחרת המתאימה להכשרת העובד והשכלתו – מתבטלת זכאות העובד לדמי מחלה.

 

אפשרות זו מדגימה את האיזון בין יחסי עובד מעביד. המחוקק אינו מוכן לקבל מצב בו עובד אשר יש לו אפשרות לעבוד יישב בבית על חשבון המעביד. החוק מחייב התייעצות בנוגע להצעת העבודה עם וועד העובדים. במידה ואין ועד עובדים במקום העבודה הצעת העבודה אינה מבטלת את זכאות העובד לדמי מחלה.

עבודה במקום עבודה אחר עבור שכר בעת תקופת המחלה מבטלת את זכאות העובד לדמי מחלה. המקרה כזה, מעביד אשר כבר שילם לעובד שמי מחלה רשאי לתבוע אותם בחזרה.

 

הזכאות לדמי מחלה אינה קיימת כאשר העובד זכאי לתשלום ממקור אחר לפי חוק. למשל, כאשר זכאי העובד לגמלה מאת המוסד לביטוח לאומי. חשוב לציין, כי חוק דמי מחלה והזכויות הנובעות ממנו הן זכויות קוגנטיות. עם זאת, בדומה למרבית חקיקת המגן בתחום העבודה, רשאים הצדדים ליחסי העבודה – העובד והמעביד – להתנות על הוראות החוק לטובת העובד בחוזה עבודה, או בחוזה קיבוצי. יתכנו חוזים הקובעים שיעור גבוה יותר של דמי מחלה. למשל, 100% מהשכר במקום 75% בלבד, המשתלמים החל מהיום הראשון להיעדרות עקב המחלה במקום השיטה המדורגת הקבועה בחוק, וכן ניתן לקבוע מספר רב יותר של ימי מחלה מצטברים - מעל 90 יום, כפי שנקבע החוק.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.