www.ovdim.org.il

האם ניתן לשלם לעובד מדינה מענק פרישה בניגוד לחוק?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

תביעה למענק פרישה של עובד בעיריית פתח תקווה

מנהל מדור במינהל הנדסה בעיריית פתח תקווה, אשר עבד ברשות המקומית במשך כ-25 שנה, הגיש נגד העירייה תביעה לבית הדין לעבודה לתשלום מענק פרישה בגובה 12 חודשי עבודה.

 

התובע טען כי ביקש הוא לנצל תוכנית הבראה אשר פורסמה באופן רשמי על ידי העירייה, ולפרוש מעבודתו מרצון. לדבריו, פנה הוא למחלקת משאבי אנוש וביקש שיפורטו בפניו תנאי פרישתו. אי לכך, הבין התובע כי התוכנית מהווה הבטחה שלטונית והתובע אף קיבל מהעירייה "דך הדמיה" בו פורטו זכויותיו. לאחר כשנה, ובעקבות ביקורת של משרד האוצר, קיבל התובע דף הדמיה חדש ובו הסירה העירייה את זכאותו למענק פרישה.

 

      קראו גם:


העירייה טענה כי התובע הסכים לפרוש לפי תנאי הפרישה שהוצעו לו בדף ההדמיה המאוחר יותר ועל כן אין הוא זכאי למענק הפרישה. לטענת העירייה, דף ההדמיה המוקדם איננו מציג את תנאי הפרישה המוסכמים אשר אישר התובע בחתימתו בעת פרישתו. העירייה טענה כי התובע לא היה זכאי למענק פרישה, בהתאם לתחשיב אשר שיקלל את וותקו ונתוניו האישיים.

 

שינוי תנאים בעקבות ביקורת של האוצר - האם הפליה?

 

בית המשפט קבע כי תוכנית ההבראה שהוצעה לעובדי העירייה אינה הבטחה מנהלית, אלא הצעה כללית של הרשות לעובדיה לפרוש לגמלאות בכפוף להוראות הדין הרלבנטיות. עוד קבעו השופטים כי פרישת התובע, כאמור בתוכנית ההבראה, הייתה כפופה להוראות חוק הגמלאות, חוק יסודות התקציב, הנחיות משרד הפנים והאוצר וחוזר המנכ"ל מחודש מאי.

 

      קראו גם:


על פי חוק הגמלאות, עובד שפרש לגמלאות לפני שהגיע לגיל פרישה, יהיה זכאי למענק פרישה השווה לשבועיים לכל שנת עבודה, ובלבד שהמענק לא יעלה על סכום הקטן משני אלה – משכורתו השנתית או הסכום היוצא מהיוון קצבה ששיעורה כהפרש שבין הקצבה שהיה זכאי לה במועד פרישתו, ובין הקצבה שהייתה מגיעה לו אילו שירת בדרגתו האחרונה עד שהיה מגיע לגיל 60.

העירייה הודתה כי בעבר נהגה לשלם לעובדים שהועסקו אצלה מעל 24 שנה, ושהינם מעל גיל 55, מענק פרישה בגובה של שבועיים לכל שנת עבודה. עם זאת, העירייה הסבירה כי בעקבות ביקורת שערך הממונה על השכר במשרד האוצר, שינתה היא את הנוהל והחלה לפעול גם בהתאם לחוק הגמלאות. מדובר בהנחיה שמקורה במשרד האוצר ועל כן נוצרו פערים בין דף ההדמיה הראשון לדף ההדמיה השני. אי לכך, דף ההדמיה הראשון עומד בניגוד להנחיות האוצר ועל כן לא ניתן היה ליישמו בסוגיה נשוא התובענה.

בית המשפט קיבל את טענותיה של העירייה וקבע כי אישור מענק פרישה של 12 משכורות לתובע לא מתיישב עם הוראת חוק הגמלאות ומשכך הינו בניגוד להוראות חוק יסודות התקציב.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  



המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.