www.ovdim.org.il

שביתה? על חירות השביתה בעבודה

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 3.5 מתוך 5

חירות השביתה הינה חלק מזכות ההתאגדות. המימד הקיבוצי של הזכות לחופש ההתארגנות מורכב משלוש זכויות משלימות; זכות ההתארגנות, הזכות לנהל מו"מ קיבוצי והזכות לשבות. עמד על כך בית הדין הארצי בפס"ד שעסק בשאלה מהם הנושאים בגינם חייב המעסיק לנהל מו"מ קיבוצי עם ארגון העובדים. שם נאמר כי חירות השביתה הוכרה במשפט הישראלי כזכות יסוד הלכתית והינה חלק, בין היתר מזכות ההתאגדות. שביתה הינה כלי שנועד לשימוש בשלבים המתקדמים של המשא ומתן הקיבוצי. במטרה לשכנע את המעסיק לקבל את עמדת ארגון העובדים בנושא תנאי עבודתם.
 

מהו סכסוך עבודה?

 

חוק יישוב סכסוכי עבודה מגדיר סכסוך-עבודה כסכסוך באחד הנושאים המנויים להלן בין מעביד לעובדיו או לחלק מהם, או בין מעביד לארגון-עובדים או בין ארגון-מעבידים לארגון-עובדים, להוציא סכסוך היחיד; ואלה הנושאים:

 

  • כריתתו, חידושו, שינויו או ביטולו של הסכם קיבוצי;
  • קביעת תנאי-עבודה;
  • קבלת אדם לעבודה או אי-קבלתו או סיום עבודתו;
  • קביעת זכויות וחובות הנובעות מיחסי עובד ומעביד.

 

שביתה היא הפסקת עבודה ע"י ארגון עובדים המתבצעת על רקע סכסוך עבודה באחד מהנושאים שצויינו.

 

האם השתתפות של עובד בשביתה היא הפרת חוזה?

 

סעיף 19 לחוק ההסכמים הקיבוציים קובע כי שביתה לא תהא הפרת חובה אישית של העובדים. כלומר, במקרה של שביתה ניתנת לעובדים חסינות מסויימת ולכן מימוש זכות השביתה לא יהווה הפרת חוזה בין העובד למעביד.

 

חשיבותה של זכות השביתה

בבג"צ עמית מציין השופט זמיר את חשיבותה של השביתה כמכשיר לקידום האינטרסים של העובדים באומרו כי המכשיר העיקרי של ארגון העובדים במאבקו לקידום האינטרסים של העובדים, היא הפעילות הקיבוצית. הארגון מנהל משא ומתן קיבוצי עם המעביד, או עם ארגון המעבידים, במטרה לכרות הסכם קיבוצי שיקבע את תנאי העבודה של חברי הארגון או של כלל העובדים במקום העבודה או בענף התעשייה. במקרה של סכסוך בין העובדים לבין המעביד, יכול ארגון העובדים להפעיל את הכח הקיבוצי שלו בדרך של עיצומים נגד המעביד, ובעיקר בדרך של שביתה.

פרופ’ אהרון ברק סבור, כי כיום חופש השביתה נגזר מערך כבוד האדם שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו:

חופש השביתה וההשבתה הן זכויות אדם הלכתיות בישראל. האם הן נגזרות כיום מכבוד האדם (של העובד והמעביד)? שאלה זו אינה נקיה מספקות. אמת, זכות השביתה היא זכות ’קולקטיבית’ – כלומר זכותו של העובד כחלק מארגון עובדים – אך במסגרת הקולקטיב ניתן להכיר בה כבזכות אישית. נראה לי כי יש מקום לטענה כי אכן מכבוד האדם נגזר חופש השביתה של העובד וחופש ההשבתה של המעביד. בכך באה לידי ביטוי האוטונומיה של הרצון הפרטי שלהם. מנקודת מבטו של העובד באה גם לידי ביטוי זכותו להתאגד ולהגשים את מאבקו המקצועי באמצעות השביתה. מנקודת מבט המעביד בא לידי ביטוי חופש העיסוק שלו.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.