www.ovdim.org.il

האם סוכן ביטוח ישלם ביטוח לאומי בעקבות מענק חד פעמי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

האם סוכן ביטוח ישלם ביטוח לאומי בעבור מענק חד פעמי?

בית הדין לעבודה נדרש לדון בתביעה אשר עסקה בסוגיה – האם, ובאילו תנאים, ניתן להכיר בהכנסה "הונית" - להבדיל מהכנסה "פירותית" או "הכנסה ממשלח יד" - כהכנסה הפטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי.


התביעה הוגשה על ידי סוכן ביטוח מורשה, אשר עסק בעיקר בשיווק ומכירה של פוליסות ביטוח חיים וביטוח מנהלים עבור חברת "מגדל". במסגרת קשרי העבודה בין התובע לחברה, התחייב הוא לעבוד עם חברת הביטוח באופן בלעדי, ובשל כך נמנע מלמכור פוליסות ביטוח של חברות אחרות (עד מרץ 2003).

 

      קראו עוד בתחום:

 

מדי חודש קיבל התובע תמריצים מחברת "מגדל", ביניהם עמלות עבור מכירות, ובעבור תמריצים אלו חויב תשלום לביטוח הלאומי. זאת ועוד, בשנים 2002 ו-2003 קיבל התובע מחברת הביטוח כספים ששולמו לו עבור התחייבותו לבלעדיות (ארבעה תשלומים השווים ביחד כ-670,000 שקלים). יש לציין כי גם בעבור תשלומים אלו הועברו למוסד דמי ביטוח לאומי. 

 

האם המענק של "מגדל" הוא הכנסה הונית?


הסוכן פנה למוסד לביטוח לאומי וטען כי תשלומים אלה הם בבחינת "מענקים הוניים" אשר אינם מחוייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי. פנייתו זו של התובע נדחתה על ידי המל"ל והוגשה בעקבותיה תביעה לבית הדין לעבודה.

בית הדין קבע כי התובע הינו "עובד עצמאי" כהגדרת מונח זה בחוק הביטוח הלאומי ובמעמדו זה הוא חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי, כאשר הבסיס לכך הוא מקורות הכנסתו. עם זאת, בצידן של ההכנסות מן המקורות הרגילים, יכול שתהיה לעובד עצמאי הכנסה ממקורות שאינם חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי, ובכלל זה הכנסה מ"נכס הוני".

למעשה, סוכן הביטוח טען כי המענקים אשר ניתנו לו על ידי חברת "מגדל", הינם מענקים חד פעמיים אשר אינם קשורים להכנסתו ועל כן הם "נכסים הוניים" הפטורים מדמי הביטוח. עם זאת טענותיו לא התיישבו עם מס הכנסה, אשר קבע בשומה הסופית של השנים המדוברות כי מדובר בהכנסה שוטפת.

 

      קראו גם:

 

הביטוח הלאומי גבה על פי מס ההכנסה, ועל כן הגבייה חוקית


מס הכנסה קובע את הכנסתו השוטפת של אדם על פי השומה הסופית של ההכנסה בכל שנה. לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי קיימת זיקה ברורה בין חוק הביטוח הלאומי ובין פקודת מס הכנסה, וזיקה זו מעוגנת בהוראות חוק הביטוח הלאומי העוסק בדמי ביטוח.

 

החוק קובע כי ההכנסה לעניין חובת תשלום דמי הביטוח תהא מבוססת על נתוני מס הכנסה. אי לכך, והיות ומס הכנסה לא הכיר בהכנסות הנטענות כהכנסות הוניות, לא נותר לביטוח הלאומי אלא לגבות בעבורן דמי ביטוח כחוק.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.