www.ovdim.org.il

התיישנות זכויות עובדים

דרגו את המאמר
  התקבלו 23 דירוגים בציון ממוצע: 4.4 מתוך 5

התיישנות זכויות עובדים

 

סוגיית ההתיישנות אינה סוגיה שייחודית רק לתביעות המוגשות בבית דין לעבודה בין עובדים למעסיקים. מדובר בכלל הנוגע לתחומים משפטיים רבים אחרים. למעשה, כל תביעה אזרחית עלולה להתיישן בחלוף פרק זמן מסוים. לאחר תום מרוץ ההתיישנות, חסומה בפני העובד או המעביד הדרך להגיש את התביעה הנ"ל.

 

קראו עוד על התיישנות:

תביעה לבית הדין לעבודה לאחר 21 שנה - האם התיישנה?

הלנת פיצויי פיטורים - מחיקת תביעה על הסף מחמת התיישנות

האם תביעה אשר הוגשה לאחר שבע שנים וחצי לבית הדין לעבודה התיישנה?

האם תדחה תביעה לפיצויי פיטורין מחמת התיישנות?

 

על פי חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, תביעות כספיות מתיישנות לאחר שבע שנים, זאת כאשר לא מדובר בתביעות הקשורות במקרקעין. עם זאת, ישנם חוקים אשר יכולים להאריך את מרוץ ההתיישנות בצורות שונות. לדוגמא, דיני העבודה קובעים במקרים מסוימים פרקי זמן קצרים יותר בכל הנוגע לתקופות ההתיישנות.

 

פיצויי פיטורים ושכר עבודה

 

תביעות בגין פיצויי פיטורים ושכר עבודה מתיישנות שבע שנים לאחר יצירת עילת התביעה. במקרה שמדובר בתביעה בגין פיצויי פיטורים, עילת התביעה נוצרת מהמועד שבו פיצויי הפיטורים היו אמורים להיות מושלמים, בסיום יחסי העבודה או בסמוך לכך. בנוגע לשכר עבודה, התביעה מתיישנת לאחר שבע שנים ממועד התשלום. כלומר, עובד אשר זכאי להפרשי שכר לאחר עשר שנות עבודה, יוכל להגיש תביעה רק בגין שבע השנים האחרונות, שכן התביעה בכל הקשור לשלוש השנים הראשונות התיישנה זה מכבר.

 

הלנת שכר והלנת פיצויי פיטורים

 

סעיף 17 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, קובע כי במקרה שפיצויי פיטורים או שכר שולמו באיחור, התובע זכאי לתבוע פיצויי הלנה ממעסיקו בתוך 60 ימים מיום קבלת התשלום בפועל. בית הדין לעבודה רשאי במקרים מסוימים להאריך תקופה זו ב-30 ימים נוספים בהתאם לנסיבות מיוחדות. הזכות להגיש תביעה בגין הלנת שכר או פיצויי פיטורים מתיישנת לאחר שנה מיום ההלנה.

 

חרף הוראה זו, במקרה שהמעביד הלין את שכר העובד או חלקו, במשך שלוש פעמים במהלך שנה רצופה, ובתוך שלוש שנים רצופות לאחר יום תשלום השכר, תקופת ההתיישנות תעמוד על שלוש השנים האמורות. חשוב לציין כי הוראות החריג הנ"ל אינן חלות על פיצויי הלנת שכר אשר חלפה לגביהם תקופת התיישנות של שנה (לפי הסעיף הראשון).

 

חופשה שנתית

 

חופשה שנתית היא זכותו של כל עובד למספר ימי חופשה בתשלום מדי שנה. עובדים רבים כלל אינם מודעים לזכותם לימי החופשה השנתית ואף אינם מודעים לזכותם לקבל שכר בגין ימים אלה. במקרה שעובד לא זכה לקבל ימי חופשה שנתית, או שלא שולם לו שכר כחוק בימים אלה, פתוחה בפניו הדרך להגיש תביעה בעניין.

 

תביעה בגין חופשה שנתית תתיישן בתוך שלוש שנים בלבד. על פי החוק, חופשה שנתית אמורה להינתן לעובד בחודש האחרון של שנת העבודה אשר בעדה היא ניתנה, או במשך שנת העבודה שלאחר מכן. כמו כן, החוק מגביל את יכולתו של העובד לצבירת ימי חופשה שנתית. אי לכך, מדובר אפוא בסוגיה מעט מורכבת ומומלץ לבחון את הזכאות לימי החופשה לעומק, תוך התייעצות עם עורך דין.

 

דמי הבראה

 

דמי הבראה הוא תשלום שנתי אשר מגיע לכל עובד בישראל המועסק שנה לפחות במקום העבודה. על פי החוק, כל אימת שמתקיימים בין העובד למעסיקו יחסי עבודה, חלה על תביעה בגין דמי הבראה תקופת התיישנות רגילה של שבע שנים.

 

בתום יחסי עובד מעביד, תקופת ההתיישנות בגין תביעה בסוגיה זו תעמוד על שנתיים בלבד. דהיינו, במידה והעובד תובע את דמי ההבראה בזמן שהוא מועסק אצל המעביד, אזי קמה לו הזכות להגיש תביעתו בעבור שבע השנים האחרונות. לאחר סיום יחסי העבודה, כל תביעה של דמי הבראה מעבר לשנתיים האחרונות להעסקה תתיישן.

 

הפרשות לפנסיה וקופות גמל

 

עובד אשר המעביד לא הפריש עבורו כספים לקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וכדומה, זכאי להגיש תביעה בעניין גם לאחר תום יחסי העבודה. על פי החוק, תביעות מסוג זה לא תתיישנה אלא בחלוף שבע שנים מהמועד שבו נוצרה עילת התביעה. יצוין כי המעסיק עלול להתמודד במקרים אלה גם מול שאריו או יורשיו של העובד.

 

שוויון הזדמנויות והטרדה מינית

 

עובדים רבים סובלים בתקופת העסקתם מפגיעה מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. על פי סעיף 14 בחוק זה, ההתיישנות בתביעות אלה היא שלוש שנים. התיישנות של שלוש שנים היא גם מנת חלקן של תביעות בגין הטרדה מינית במקום העבודה.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.