www.ovdim.org.il

מהו העונש הצפוי למעסיק שלא הפקיד פיקדון לעובד זר מבקש מקלט בניגוד לחוק?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

לפי חוק עובדים זרים, מעסיק של עובד זר שהוא מבקש מקלט מחויב להפריש על חשבונו סכום בשיעור של 16% משכרו של העובד לפיקדון חודשי החל מיום עבודתו הראשון של העובד הזר. הפרשת המעסיק כאמור תהיה על חשבון התשלומים שהוא מחויב לשלם על פי חוק, צווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים עליו לתשלום פיצויי פיטורין, ביטוח פנסיוני וכל תכנית חיסכון אחרת דוגמת קרן השתלמות.


עובד זר מבקש מקלט יהיה זכאי לקבל את כספי הפיקדון במועד עזיבתו את ישראל. אם העובד הזר יעזוב את הארץ לאחר המועד שנקבע לו, חלק מכספי הפיקדון ינוכה לו בהתאם לתקופת השיהוי ביציאתו מהארץ. המעסיק לא יוכל לקבל את הסכומים שהפקיד לפיקדון בחזרה, גם אם לעובד יש חוב כלפיו וכאשר גם לא יהיה ניתן לעקלם.


מדוע המעסיק מחויב להפקיד פיקדון לעובד זר מסתנן?


הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים נועדה להבטיח את זכאות העובד המסתנן לפיצויי פיטורין וזכויות פנסיוניות ולתמרץ את העובד לצאת מישראל במועד שנקבע עבורו בהודעה מטעם מרשם האוכלוסין, משרד הפנים או בפסק דין. עובד זר יוכל לקבל מידע בדבר סכומי הפיקדון שהופקדו עבורו באתר של רשות האוכלוסין וההגירה.


מעסיק של עובד זר מסתנן יהיה מחויב להפקיד את הפיקדון בכפוף לכך שהעובד שוהה בישראל, נכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול מוכרת על פי חוק, שהייתו בישראל אינה מכוח אשרת עולה, תעודת עולה, רישיון לישיבת קבע או אזרחות ישראלית והוא בעל אשרה ורישיון לישיבת ביקור.


מעסיק מחויב להפקיד את הפיקדון על בסיס חודשי


המעסיק מחויב להפקיד את הפיקדון על בסיס חודשי במועד שבו עליו לשלם לעובד הזר המסתנן את שכרו החודשי עבור אותו חודש. בחודש שבו נקבע מועד יציאתו של העובד הזר המסתנן מישראל, המעסיק מחויב לשלם את יתרת סכום הפיקדון תוך חמישה ימים לפחות לפני מועד ההפקדה הרגיל ולהודיע על מועד העזיבה הצפוי של העובד.


חשוב להבהיר כי המעסיק רשאי לשלם את הפיקדון רטרואקטיבית, עבור חודשים קודמים אשר בהם הוא לא הפקיד את כספי הפיקדון, באמצעות טופס תשלום למסתננים שבו יזין את החודש הרלבנטי ויפקיד באופן רטרואקטיבי את הכספים כנדרש.


מעסיק שלא יפקיד את כספי הפיקדון לעובד מסתנן צפוי להיענש באמצעות קנס מנהלי או להתמודד עם הגשת כתב אישום פלילי. יובהר כי הפקדת כספי פיקדון לעובד מסתנן או דיווח על תשלום הפיקדון אינו מהווה אישור לחוקיות העסקת העובד המסתנן או לחוקיות שהייתו או עבודתו בישראל.


מעסיק שלא הפקיד פיקדון לעובדים זרים ישלם קנס בסך 30 אלף שקלים


בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי למעסיק שלא הפקיד פיקדון לפי חוק עובדים זרים לתשעה עובדים זרים מסתננים בקרן או בחשבון בנק בניגוד לחוק בחודשים ספטמבר-אוקטובר בשנת 2018. לאחר שבחן את כלל העדויות והראיות השופט החליט לגזור על המעסיק קנס בסך 30 אלף שקלים.


לפי העובדות שפורטו בגזר הדין, במהלך ביקורת שערכו מפקחים מטעם המדינה בעסק, נמצאו במקום 12 עובדים המוגדרים מסתננים לפי חוק למניעת הסתננות. כמו כן צוין שהמעסיק העסיק לפחות 9 מהעובדים הללו מבלי שהפקיד עבורם את חלק המעסיק בפיקדון בחשבון הבנק או בקרן בניגוד לחוק עובדים זרים.


התביעה טענה שיש לראות בכלל אירועי אי ההפקדה אירוע אחד שמתייחס לתשעה עובדים זרים במהלך חודשיים. התביעה הוסיפה כי עבירות אלו של אי הפקדת פיקדון לעובדים זרים גורם לנזק שגובר ככל שחולפים חודשי אי הפקדת הפיקדון מבחינת הפגיעה בערך החברתי של מדיניות ההגירה של ישראל, בערך החברתי של שמירה על מדיניות תעסוקתית וכלכלית ובזכויות סוציאליות מינימליות של העובדים הזרים. על כן, התביעה ביקשה להטיל על המעסיק קנס בסך כולל של 125 אלף שקלים.


מנגד, הסנגורית של המעסיק טענה שהוא לא הפקיד את הפיקדון בתום לב עקב אי ידיעת החוק הרלבנטי והוסיפה כי למדינה יש אשם תורם לאי ידיעת החוק מכיוון שהחוק נכנס לתוקף בחודש מאי בשנת 2017 מבלי שהובא לידיעת הציבור. הסנגורית הוסיפה כי המעסיק הביע חרטה על מחדלו והפקיד את הפיקדון החל מחודש דצמבר בשנת 2018 ואילך.


השופט חייב את המעסיק לשלם קנס בסך 30 אלף שקלים


לאחר שבחן את מכלול הנתונים הרלבנטיים, השופט החליט להתייחס לכל האירועים כאל אירוע אחד שהתבסס על מחדל אחד שנמשך חודשיים. לנוכח חלוף הזמן שעבר מאז ביצוע העבירות ולנוכח העובדה שהמעסיק מכר את פעילות העסק, השופט החליט לגזור על המעסיק עונש של קנס בסך 30 אלף שקלים.


ת"פ 56568-06-22

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - חוקי עבודה - חוקים דיני עבודה

האם תביעה לבית הדין לעבודה, אשר הוגדרה על ידי השופט כ"משוללת כל יסוד", תביא לפסיקת הוצאות משפט משמעותיות? 

כנגד חברה נפתחה חקירה פלילית בעקבות חשד להפרת זכויות עובדים. האם יהיה על החברה להמציא דו"חות נוכחות של עובדיה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.