www.ovdim.org.il

עובדי חברות כוח אדם

דרגו את המאמר
  התקבלו 5 דירוגים בציון ממוצע: 4.2 מתוך 5


חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 1996

 

 

מהו חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם?

 

 

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם קובע, כי כדי להעסיק עובדים יש לקבל רישיון המוגבל לשנה, לשמור על זכויות העובדים ולעמוד בתנאים של משרד העבודה והרווחה.

 

 

רישיון

 

 

אדם לא יכול לפעול כקבלן כוח אדם אלא אם הוא בעל רישיון. את הרישיון מעניק שר העבודה והרווחה, וניתן לקבלו לתקופה של שנה אחת בלבד. קיימת אפשרות לחדש אותו לתקופות נוספות של שנה, בכל פעם.

 

 

התנאים למתן רישיון

 

 

על מנת לקבל רישיון, נדרשות לפחות שלוש שנות ניסיון בניהול כוח אדם, או מתן שירותי כוח אדם.
יש להציג ערבות בנקאית, או כל ערובה אחרת למילוי החובות כלפי העובדים. ולדאוג שלא קיימות הרשעות בעבירות עם קלון, או עבירות הנוגעות בהעסקת עובדי חברות כוח אדם, בתקופה של עד חמש השנים הקודמות לבקשה.
שר העבודה והרווחה רשאי לשנות את התנאים, לסרב או לבטל את הרישיון.

 

 

ביטול הרישיון


 

שר העבודה והרווחה רשאי לבטל את הרישיון או לא לחדש אותו במקרים הבאים:

 

במידה והמידע שניתן בעת הבקשה הוא שגוי או כוזב.
אחד מהתנאים חדל מלהתקיים.
המבקש הפר את אחד מן התנאים.
המבקש הורשע בעבירה, או פשט רגל.


קבלן כוח אדם שהרישיון שלו בוטל, או לא חודש, רשאי להעסיק את העובדים עד לערב ביטול הרישיון בלבד. במידה והמשיך להעסיק ללא רישיון הוא צפוי להיענש.


ניתן לערער על ביטול או אי חידוש הרישיון תוך 45 יום, בבית הדין הארצי לעבודה.
 

דיווח על שינוי פרטים

 

 

בעל הרישיון נדרש לדווח אחת לשנה לשר העבודה והרווחה, מהו מספר העובדים שלו, מהם מקומות עבודתם, כמה הם מרוויחים, במה הם עוסקים ועוד נתונים רלוונטיים לפי דרישת השר לעבודה ורווחה. כל שינוי צריך להיות מדווח תוך 30 יום ממועד ההחלטה.

 

 

עובדים ללא אזרחות


 

על מנת להעסיק עובדים שהם אינם תושבי ישראל, או להעסיק ישראלים בחו"ל, נדרש היתר מיוחד ותשלום אגרה שנתית בסך 10,000 ₪. הסכום צמוד למדד המחירים לצרכן ועלול להשתנות.

 

 

תנאי עבודה


 

תנאי העבודה ייערכו בהסכם בכתב בין העובדים לקבלן, אלא אם חל עליהם הסכם קיבוצי.

לקבלן אסור לדרוש מהעובדים החזר הוצאות, תשלום עבור הכשרה מקצועית, או תמורה בעד השירותים שהוא מספק להם.

תיקון לחוק מוסיף כי לא ניתן להעסיק עובד יותר מתשעה חודשים ברציפות, אלא אם התקבל אישור מיוחד.


 

איסור העסקה בשביתה

 

 

חל איסור להעסיק עובדי קבלן במקום עובדים שמשתתפים בשביתה, או מושבתים, כל עוד השביתה מתקיימת.

 

 

פיקוח

 

 

בכדי לשמור על החוקים וההוראות, מפקחים מטעם משרד העבודה והרווחה, רשאים להיכנס לכל מקום תעסוקה של הקבלן ולבדוק מסמכים וחשבונות בכל עת. קבלן שעובר על הוראות המפקח, צפוי לששה חודשי מאסר.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - חוקי עבודה - חוקים דיני עבודה

האם תביעה לבית הדין לעבודה, אשר הוגדרה על ידי השופט כ"משוללת כל יסוד", תביא לפסיקת הוצאות משפט משמעותיות? 

כנגד חברה נפתחה חקירה פלילית בעקבות חשד להפרת זכויות עובדים. האם יהיה על החברה להמציא דו"חות נוכחות של עובדיה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.