www.ovdim.org.il

מהי תקופת אכשרה לדמי אבטלה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

בהתקיים תנאים מסוימים, עובדים שכירים אשר פוטרו או התפטרו מעבודתם, זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי אבטלה, כדי לאפשר להם לגשר על תקופת האבטלה עד למציאת משרה חדשה וחזרה למעגל העבודה.

 

תשלום דמי אבטלה נעשה בתוך 12 חודשים רצופים, המתחילים בתחילת החודש שבו הזכאי נרשם בפעם הראשונה כדורש עבודה בלשכת התעסוקה. דמי האבטלה מחושבים באחוזים מהשכר היומי הממוצע שהרוויח הזכאי לפני שהפך למובטל, ונכון לשנת 2018, במשך 125 הימים הראשונים סכום דמי האבטלה המרבי ליום הוא 396 שקלים, ולאחר מכן - 264 שקלים.

 

מהי תקופת אכשרה?

 

תקופת אכשרה היא התקופה שבה העובד עדיין לא נחשב למובטל ובמהלכה שולמו עבורו דמי ביטוח לאומי. הזכאות לדמי אבטלה היא 12 חודשים שעבורם שולמו דמי ביטוח אבטלה, עבור יום אחד או מספר ימים בחודש, בתוך 18 החודשים בתכוף לתאריך הקובע.

 

תקופת האבטלה מתחילה ביום שבו העובד, אשר הפסיק מסיבה כלשהי לעבוד, נרשם לראשונה כמובטל בלשכת שירות התעסוקה. ורק לאחר שהוכח כי התקיימה תקופת אכשרה כנדרש על פי חוק הביטוח הלאומי, הוא יכול לקבל דמי אבטלה, בהתאם ליתר כללי הזכאות.

 

מובטל לעניין זה הוא אדם הרשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה, בהתאם לתנאים שקבע שר העבודה והרווחה, והוא מוכן ומסוגל לעבודה במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו ולשכת שירות התעסוקה עדיין לא הציעה לו עבודה מתאימה.

 

מי זכאי לדמי אבטלה?

 

מבוטח בדמי אבטלה הוא תושב ישראל או תושב ארעי שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, והוא עובד הזכאי לשכר שמעסיקו חייב בתשלום דמי ביטוח עבורו, וכן, חייל ששירת בשירות סדיר, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, מיום שחרורו מהשירות ולמשך שנה מאותו יום.

 

דמי אבטלה משולמים למבוטח שהוא מובטל, אשר השלים את תקופת האכשרה כחוק ומלאו לו 20 שנים. זכאות לדמי אבטלה ניתנת למי שעונה על כל התנאים הבאים: הוא עובד שכיר המבוטח בביטוח אבטלה, גילו נע בין 20 ל- 67 שנים, הושלמה תקופת אכשרה לדמי אבטלה והוא הפסיק לעבוד עקב פיטורין או התפטרות.

 

במקרים מסוימים גם שכיר שיצא לחופשה ללא תשלום שלא מרצונו למשך 30 ימים לפחות, זכאי לתשלום דמי אבטלה. כמו כן, מיד עם הפסקת העבודה, יש להירשם בלשכת התעסוקה כדורש עבודה.

 

כמה זמן נמשכת תקופת האכשרה?

 

החל מאחד באפריל 2013, עובדים בשכר יומי ועובדים בשכר חודשי נדרשים להשלים לפחות 12 חודשים שבהם שולמו דמי ביטוח אבטלה, מתוך שנה וחצי שקדמה לתחילת תקופת האבטלה. החל מאחד בדצמבר 2017, תקופה של עד שלושה חודשים מהמועד שבו העובד הפסיק לעבוד לא תיספר בין השנה וחצי שקדמה לתחילת תקופת האבטלה. כלומר ניתן להירשם בלשכת התעסוקה עד שלושה חודשים מיום הפסקת העבודה, מבלי שתקופת האכשרה תושפע מכך.

 

חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי יכולים להילקח בחשבון עד חצי שנה מתוך תקופת השירות בחישוב תקופת האכשרה. לכן תיתכן זכאות לדמי אבטלה למי שעבדו רק חצי שנה במהלך השנה הראשונה לשחרור. כמו כן, עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא, ואף יום עבודה אחד בחודש נחשב כחודש עבודה בחישוב תקופת האכשרה.

 

אילו פרמטרים נכללים בתקופת אכשרה?

 

תקופת האכשרה כוללת את חודשי עבודה, ימי חופשה וחג ששולם עבורם שכר, ימי אבל, תקופת שירות סדיר עד חצי חודשים, תקופת התנדבות בשירות לאומי עד חצי שנה, למי שסיים תקופת התנדבות של לפחות שנתיים, וכן למי ששירתה לפחות חצי שנה ונישאה בתוך חודש ימים מיום שהפסיקה את השירות, תקופת שירות מילואים, תקופת מחלה שהייתה בה זכאות לדמי מחלה.

 

בנוסף מובאים בחשבון תקופות ששולמו עבורן: דמי פגיעה, דמי לידה, גמלה לשמירת הריון, חודשיים ראשונים של חל"ת שבהם חייב המעסיק לשלם את דמי ביטוח לעובד, תקופת הודעה מוקדמת לפיטורין, ותקופת עבודה בחו"ל כאשר העובד הועסק על ידי מעביד ישראלי על פי חוזה עבודה שנקשר בארץ, או שהעבודה הייתה באוסטריה, הולנד או שבדיה.

 

עם זאת, הכשרה מקצועית, על פי הפניה או אישור של שירות התעסוקה מאריכה את תקופת 18 החודשים עד שנה, וכן מחלה או תאונה שלא שולמו עבורם דמי מחלה מאריכה את התקופה עד חצי שנה. עובד שהשלים את תקופת האכשרה כנדרש, לא יידרש להמתין תקופת אכשרה במשך 12 החודשים שלאחר התאריך הקובע שלגביו השלים את תקופה, ולגבי מבוטח מיוחד ימנו את 12 החודשים האמורים, מבלי למנות בהם תקופה של 24 חודשים, לכל היותר, בין מועד פתיחת העסק לבין מועד סגירתו.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - דמי אבטלה

המוסד לביטוח לאומי דחה תביעה לתשלום דמי אבטלה בטענה כי מדובר בבעל שליטה בחברת מעטים. כיצד יכריע בית הדין לעבודה? 

החוק קובע כי אדם יחשב כמובטל במידה והוא מוכן ומסוגל לעבודה במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו, ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה כאמור. בתי הדין לעבודה נדרשו לא אחת לשאלה האם מקום בו מבוטח עובד ללא תמורה או מתנדב הוא מקיים את התנאי "מוכן ומסוגל לעבודה" באופן המקים לו זכאות לדמי אבטלה... 

בקרוב ... דמי אבטלה לעצמאים. עצמאי? פורטל העובדים מציג מידע בנושא דמי אבטלה לעצמאים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.