www.ovdim.org.il

תשלום מס בעת סיום עבודה, מה צריך לשלם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עובד אשר עקב סיום עבודתו קיבל מהמעסיק או מקופת גמל תשלומים כלשהם נדרש לשלם עליהם מס הכנסה. המס מנוכה מהסכומים שהגיעו בפועל לידי העובד, ושיעורו מחושב על פי מדרגת המס השולי של העובד בזמן קבלת התשלומים. במקרה שהסכום הכולל של התשלומים לא עבר את התקרה שנקבעה בחוק, העובד יהיה פטור מתשלום מס.

 

תשלומים המושלמים לעובד בעת סיום יחסי עובד מעביד ומחויבים בניכוי מס הכנסה יכולים להיות: פיצויי פיטורין המתקבלים ישירות מהמעסיק, פיצויים מקופת פיצויים או מהביטוח הפנסיוני, מענק פרישה, מענק הסתגלות, פדיון דמי מחלה עבור ימי מחלה צבורים שלא נוצלו בידי העובד ותשלום עבור חלף הודעה מוקדמת, כאשר המעסיק מוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ומשלם לו בגין תקופה זו שכר מלא.

 

ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורין

 

כאשר פיצויי פיטורין משולמים בצירוף תשלום סכומים אחרים עקב סיום עבודה, אינם עולים על התקרה הפטורה ממס, יהיו הפיצויים פטורים מתשלום מס. על כל סכום שמעבר לכך ושהגיע לידי העובד, יש לשלם מס הכנסה על הפיצויים על פי מדרגות המס שחלות עליו במועד תשלום הפיצויים בפועל.

 

לפיכך, כאשר שיעור הסכום הכולל אינו עולה על התקרה שנקבעה בחוק, שהיא שכר חודשי עבור כל שנת עבודה ולא יותר מסך של 12,200 שקלים לכל שנת עבודה אצל המעסיק, יהיו סכומים אלה פטורים מתשלום מס. על כל סכום שמעבר לתקרה הפטורה ממס ושהגיע לידי העובד עקב סיום עבודתו במזומן מהמעסיק, או שהוא רשאי למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו עבורו בקופת גמל או בביטוח הפנסיוני, העובד חייב במס הכנסה על פי מדרגות המס שחלות עליו.

 

הנחיות לגבי תשלום המס מפקיד השומה

 

לצורך סיכום גמר חשבון מול המעסיק יש למלא טפסים רלוונטיים ובעיקר טופס 161א, שבו מציין העובד אם בכוונתו למשוך את כספי פיצויים המופקדים בקופות הגמל או לייעד אותם לקצבה או לרצף פיצויים. לאחר מכן על העובד לגשת לפקיד השומה, להגיש טופס 161 שמילא המעסיק, ולקבל הנחיות לגבי תשלום המס. את ההנחיות מפקיד השומה יש להגיש למעסיק כאשר הוא משלם במזומן את הפיצויים ולחברה המנהלת את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני, ובהתאם לכך ינכו המעסיק והחברה המנהלת את מס ההכנסה במקור מהתשלום המועבר לעובד.

 

פריסת תשלום מס הכנסה

 

כאשר הסכום המצטבר של הכספים המשולמים מעל התקרה והעובד מחויב במס הכנסה, הוא יכול לבקש מפקיד השומה לחלק את הסכום לתשלומים, ולהתייחס אליו כפי שהיה מתקבל בחלקים שווים במשך מספר שנים ולא כסכום חד פעמי. ישנה אפשרות לפרוס את המס עד שש שנים אחורה, ובכפוף לאישור רשות המסים עד שש שנים קדימה, אולם עדיף להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון לפני בקשת הפריסה כדי לוודא שהיא אכן משתלמת.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 


פסקי דין וחדשות - פיננסים - מידע כלכלי לעבדים

פסק דין אשר ניתן לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, ובמסגרתו התקבלה תביעתם של שני גמלאים לפיצויים בסך 150,000 שקלים, יכול להעניק לגמלאים רבים, אשר פרשו לפני אוקטובר 2003 מעבודתם במסלול פנסיה צוברת, אפשרות לזכות בפיצויים בגובה עשרות אלפי שקלים... 

התעשיות הביטחוניות אשר נמצאות בבעלות המדינה מוגדרות בתור קופות ציבוריות. מדי שנה, פורשי צה"ל אשר רכשו ניסיון וידע רלבנטיים לעבודה בתעשיות ביטחוניות אלו, מבקשים להיקלט בהן לעבודה... 

בשורה להנהלת המפעל ועובדיו – עורכי הדין הצליחו לבטל את הגזירה, ביהמ"ש קבע כי החיובים שנעשו ע"י העיריה היו שגויים... 

האם התובעת הייתה ידועה בציבור של המנוח והאם היא זכאית להיות מוכרת בתור אלמנת פנסיונר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.