www.ovdim.org.il

נקודות זיכוי ממס הכנסה, מה מגיע לכם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

נקודת זיכוי היא סכום המקוזז ממס הכנסה החל על עובד בשנת עבודה. נכון לשנת 2019, ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,616 שקלים וערכה החודשי הוא 218 שקלים. כך לדוגמה: עובד שזכאי לשלוש נקודות יקבל בשנה זיכוי בסך 7,848 שקלים. 


מספר נקודות הזיכוי נקבע על פי נתונים שונים שעובד זכאי להם, לפי תושבות, מצב משפחתי, זכאות בגין לימודים, מוגבלות, שירות צבאי או לאומי ועוד. אם העובד עומד ביותר מקריטריון אחד, הוא זכאי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי לפי כל אחד מהקריטריונים שבהם הוא עומד.


זכאות לעובד שכיר או עצמאי תושב ישראל


נכון לשנת 2019, עובד שהוא תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, מתוכן 2 נקודות זיכוי על היותו תושב ו-1/4 נקודת זיכוי כזיכוי נסיעה. כדי לממש את הזכות, נדרש העובד למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק, לפני שמסתיימת שנת המס.


אם שנת המס חלפה, ניתן להגיש בקשה להחזר מס הכנסה בלשכת פקיד השומה, עד שש שנים אחורה. עובד עצמאי נדרש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, במקום שבו הוא ממלא את פרטיו האישיים.


זכאות לנשים ובני נוער עובדים


נשים עובדות שמנוכה מהכנסותיהן מס הכנסה, זכאיות לחצי נקודת זיכוי. שווי ההטבה הוא 1,308 שקלים לשנה ו- 109 שקלים לחודש. נקודות הזיכוי ניתנות לתושבות ישראל וגם לעובדות זרות. חצי נקודת הזיכוי ניתנת לאישה בנוסף ל-2.25 נקודות הזיכוי הניתנות לה עקב היותה תושבת ישראל.


בני נוער עובדים בני 16 עד 18, שמנוכה משכרם מס הכנסה, זכאים לנקודת זיכוי אחת בשווי 2,616 שקלים לשנה ו-218 שקלים לחודש. נקודת הזיכוי מתווספת ל-2.25 נקודות הזיכוי עבור היותם תושבי ישראל, וכן, נערות זכאיות בנוסף גם לחצי נקודת זיכוי, המיועדת לנשים.


זכאות בגין בן או בת זוג


נקודות זיכוי ממס הכנסה עבור בן זוג ללא הכנסה מגיעות לעובד אשר לבן זוגו אין הכנסה, בתנאי שבני הזוג נשואים ולא בגדר ידועים בציבור. במצב זה זכאי העובד לנקודת זיכוי אחת, בתנאי שאחד מבני הזוג עיוור או הגיע לגיל פרישה או שנקבעה לו נכות מעל 90%. שווי ההטבה הוא 2,616 שקלים לשנה ו-218 שקלים לחודש. נקודת זיכוי אחת מיועדת לגרוש שנישא לבת זוג אחרת, והוא משלם מזונות לבת הזוג לשעבר.


זכאות להורים בגין הילדים


הורים לילדים זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בכל שנה במשך חמש שנים עבור כל ילד, החל משנת המס שלאחר הלידה. שווי ההטבה הוא 3,924 שקלים לשנה ו-327 שקלים לחודש, והיא ניתנת רק לאחד ההורים, כאשר ברוב המקרים היא ניתנת לאם. אם ההורים חיים בנפרד או גרושים, ההטבה ניתנת להורה המשמורן, שהילד מצוי בחזקתו.


החל משנת 2017, בשנת המס שבה נולד הילד ההורים זכאים ל- 1.5 נקודות זיכוי בשנה. בחמש השנים הבאות, כלומר מהשנה שהילד יהיה בן שנה ועד גיל חמש, יינתנו 2.5 נקודות זיכוי בכל שנה. בנוסף לשאר נקודות הזיכוי הניתנות בגין הורות, הורים לילדים עד גיל 18 זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה עבור כל ילד. בשנה ה-19 כאשר מגיע הילד לגיל 18, ניתנת חצי נקודת זיכוי.


עבור ילד או בוגר עם מוגבלות, המוגדר "נטול יכולת", זכאי ההורי לשתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה. שווי ההטבה במצב זה הוא 5,232 שקלים לשנה ו-436 שקלים לחודש. גם אחים של בעל המוגבלות אשר מונו כאפוטרופוס לגוף ולרכוש, זכאים לנקודות הזיכוי אם ההורים נפטרו, או שאינם מתפקדים מחמת גילם או מצבם הבריאותי.


נקודות זיכוי עקב לימודים אקדמיים ולימודי מקצוע


החל משנת 2005, עובד שסיים לימודים לתואר ראשון בין השנים 2007 עד 2013, זכאי לנקודת זיכוי אחת החל משנת המס שלאחר השנה שבה סיים את התואר, במשך מספר שנים הזהה למספר שנות הלימוד ועד שלוש שנים. עובד שסיים לימודים לתואר שני זכאי לחצי נקודת זיכוי לאחר סיום הלימודים, ועובד שסיים לימודים לתואר שלישי זכאי לחצי נקודת זיכוי, בנוסף לנקודת הזיכוי שניתנת עבור תואר ראשון.


עובד שסיימו לימודי מקצוע וזכאים לתעודת מקצוע המוכרת על ידי משרד ממשלתי, זכאי להטבת מס באמצעות נקודות זיכוי ממס הכנסה בשנים שלאחר סיום הלימודים. אם סיים את הלימודים עד סוף שנת 2013 הוא זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך מספר שנים הזהה למספר השנים שבהן למד עד שלוש שנים. אם הוא סיים אחרי שנת 2013 הוא זכאי, במשך שנה עד שנת 2016 לחצי נקודת זיכוי, בשנת המס 2017 - 3/4 נקודת זיכוי ומשנת 2018 והלאה לנקודת זיכוי מלאה.


חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי


חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי זכאים לנקודות זיכוי במס הכנסה במשך שלוש שנים לאחר השחרור. שווי ההטבה נע בהתאם לאורך השירות: חיילים ששירתו 23 חודשים ומעלה זכאים לשתי נקודות. חיילים ששירתו בין 12 ל - 23 חודשים זכאים לנקודה אחת.


חיילות ששירתו במשך 22 חודשים ומעלה זכאיות לשתי נקודות. וחיילות ששירתו בין 12 ל - 22 חודשים זכאיות לנקודה אחת. בני ובנות השירות הלאומי ששירתו 24 חודשים זכאים לשתי נקודות. ואם שירתו 12 חודשים הם זכאים לנקודה אחת.
 


 
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.