מאמרים אחרונים - זכויות עובדיםעבודת לילה, מהי ומה התשלום?

הרפורמה בהעסקת עובדים זרים בענף הבניין

שכר עבודה לעובד אשר נעדר ביום בחירות

איך צריך לשלם משכורת לעובד?

טיפים בתור שכר עבודה, אימתי?

הוראות שכר ותנאי שירות בחוץ לארץ

התיישנות זכויות עובדים

פיטורין לאחר 11 חודשים, האמנם?

דמי חגים, כמה מגיע לך?

משמרת סוף שבוע, האם שעות נוספות?

שכר מינימום, כמה מגיע לך?

חובת שכר מינימום לעובד על בסיס עמלות בלבד, אימתי?

ניצול עובדים: האם מתמחה רשאי לוותר על שכרו או על חלק ממנו?

הפסקת אוכל: תשלום עבור הפסקה בעבודה, על חשבון מי?

ימי אבל ודמי חופשה

שכר עבור תקופת התלמדות

חופשת לידה לגבר

יחסי עובד מעביד – דירקטור

שעות נוספות ללא אישור מעביד, על חשבון מי?

שעות נוספות לעובד סיעוד המתגורר בבית המעסיק

פוליגרף - בדיקת פוליגרף לעובד, קביל או לא?

שינוי תנאי העסקה באופן חד צדדי

גובה פיצויי הלנת השכר – האם יש מקום להפחיתם ואם כן באיזה שיעור?

דמי מחלה וחופשה לעובד יומי

האם דמי נסיעות יכולים להיות חלק משכר מינימום?

זכות השימוע - שימוע לעובדים

הטרדה מינית בעבודה

קופות גמל

עורכי דין, התפטרות

תעריפי דמי הבראה

דמי הבראה במגזר הציבורי והפרטי

שעות מנוחה

זכויות ביטוח פנסיוני

דמי נסיעות, החזרי נסיעות לעובד

דמי הבראה

<<  הקודם 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  לעמוד הבא  >>
היצטרפו אלינו בפייסבוק