www.ovdim.org.il

ערעור בגין פסיקת הוצאות על תובע שזכה רק בחלק קטן מתביעתו

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 3.0 מתוך 5

תשלום הוצאות משפט על ידי תובע כאשר מרבית התביעה נדחית

 

הוצאות משפט הן סכום אשר צד אחד למשפט נדרש לשלם לצד השני לצורך כיסוי הוצאותיו במהלך המשפט. בדרך כלל הצד שהפסיד במשפט נדרש לשלם הוצאות משפט לצד שניצח אך אין זה בהכרח ולעיתים גם הצד הזוכה מחויב בתשלום הוצאות משפט לצד שהפסיד. כמובן שישנם גם מקרים בהם כל צד מחויב לשאת בהוצאותיו שלו.


שומר, אשר הועסק במשך 14 שנים בחברה, הגיש תביעה כנגד מעסיקתו לתשלום הפרשי שכר, זכויות סוציאליות והשלמת פיצויי פיטורים, גם על תקופה שהתביעות בגינה התיישנו. בית הדין האזורי דחה את רוב התביעה וחייב את החברה לשלם לתובע סכום נמוך בפער משמעותי מזה שהופיעה בכתב התביעה. אי לכך, בית הדין חייב את העובד לשלם לחברה הוצאות משפט. העובד ערער לבית הדין הארצי לעבודה על גובה ההוצאות שנדרש לשלם לחברה. לטענתו, לא הייתה כל הצדקה לחייבו בתשלום כה גבוה של הוצאות המשפט. החברה תמכה - כמובן - בהחלטת בית הדין האזורי.

 

קבלת הערעור - העובד לא ישלם הוצאות משפט


בית הדין הארצי החליט לקבל את הערעור שהגיש העובד. כידוע, ככלל ערכאת ערעור אינה מתערבת בהחלטות דיוניות שקבעה ערכאה נמוכה, ביניהן פסיקת הוצאות משפט. ערכאת הערעור תתערב רק במקרים חריגים. לפי תקנה 113 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), פסיקת ההוצאות נתונה לשיקול הדעת של בית הדין או הרשם.

 

במקרה דנן, בית הדין האזורי חייב את העובד לשלם הוצאות גבוהות וזאת משום שהאחרון תבע סכום הגבוה פי 10 מהסכום שקיבל בסופו של דבר. כמו כן, בית הדין האזורי ציין כי התובע הגיש חיובים מוטעים ותבע דברים מעבר לתקופת ההתיישנות. עם זאת, בית הדין הארצי קבע כי בית משפט קמא לא איזן כהלכה בין השיקולים אשר עמדו על הפרק ועל כן יש להתערב בהחלטתו.

 

בפסק הדין בערעור נקבע כי תביעה של עובד על סכומים שחלפה תקופת ההתיישנות לגביהם היא לגיטימית ולא מצדיקה חיובו בתשלום הוצאות שכן אם לא העלה הנתבע את הטענה הזו, התובע יכול לזכות בתביעה חרף העובדה שחלף מועד ההתיישנות. עם זאת, ראוי שבעל הדין יצמצם את מסגרת הדיון לתביעות שטרם חלף מועד ההתיישנות להן והעובד לא עשה כן.

 

מנגד, בית הדין צריך היה להתחשב בכך שאכן זיכה את העובד בחלק מתביעתו, בשל הפרה שיטתית של זכויותיו מצד החברה שהצריכה את העובד להגיש תביעה כדי לקבלן. בהתחשב במכלול השיקולים בוטל חיוב העובד בהוצאות המשפט, ואילו החברה חויבה לשלם לו הוצאותיו.


לסיכום, לעיתים בית המשפט מטיל על צד שהפסיד במשפט לשלם הוצאות משפט לצד שניצח, לעיתים ההפך, ולעיתים בכלל לא פוסק כל הוצאות משפט. על בית המשפט לקחת בחשבון מכלול של שיקולים, ביניהם פער בין הסכום שנתבע לסכום שנפסק, התנהלות הצדדים במהלך המשפט ועוד, ולהכריע את הכף בהתאם למכלול זה.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - יעוץ משפטי

עובד אשר הואשם על ידי חברת החשמל בגניבה יקבל פיצויים בגין הוצאת לשון הרע... 

האם בית הדין הארצי לעבודה הכשיר באופן עקיף את הדיון בנפוטיזם בנמל אשדוד כדיון לגיטימי בין ועד העובדים לדירקטוריון הנמל? 

האם בית הדין לעבודה יפסוק פיצויים לטובתו של מעסיק בגין גניבת עין ופרסום תיאור כוזב באתר אינטרנט? 

האם ניתן להרשיע עובד ציבור בגין סיוע לארגון פשיעה? בית המשפט קבע כי התשובה לכך חיובית... 

מהו צו למתן שאלון בבית הדין לעבודה? האם ניתן לבקש צו כגון דא במסגרת הליכים בבית הדין לעבודה? 

הגשת תביעה נגד שגרירות זרה על ידי עובד ישראלי. האם השגרירות נהנית מחסינות כריבון זר? 

האם ניתן לבקש חשיפת מידע מרשות מכוח חוק חופש המידע, וזאת למרות מניע כלכלי? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.