www.ovdim.org.il

מיקום הגשת תביעה

דרגו את המאמר


 


היכן תוגש תובענה ?

 
 
תובענה לפי סעיף 24(א)(1) לחוק (עילת יחסי עובד-מעביד)

מקום העבודה של העובד.
מקום ביצוע העבודה.
כשהמקום הוא מחוץ לתחום שיפוטו של בית הדין:
במקום מגוריו של העובד.
מרכז מפעלו של המעביד.

אם לא – במקום מגורי המעביד או במשרדו הרשום.

 

תובענה לפי סעיף 24(א)(1א) לחוק (שלב טרום חוזי)

מקום העבודה או מקום העבודה המיועד.
מקום ביצוע העבודה או המקום המיועד לביצועה.
אם מחוץ לתחום:
מקום מגוריו של העובד.
מרכז מפעלו של המעביד.
אם לא – במקום מגורי המעביד או משרדו הרשום.

תובענה לפי סעיף 24(א)(1ב) (גרם הפרת חוזה, הפרת חובה חקוקה, הסגת גבול)

מקום העבודה נושא התובענה.
מקום מגוריו של העובד.
אם מחוץ לתחום:
מקום מגוריו של העובד.
מרכז מפעלו של המעביד.
אם לא – במקום מגורי המעביד או משרדו הרשום.

תובענה לפי סעיף 24(א)(3) (תובענה נגד קופת גמל)

מקום מגורי התובע.
מרכז מפעלו של התובע.

תובענה לפי סעיף 24(א)(3) (תובענה של קופ"ג נגד מעביד)

באיזור בו נמצא מרכז מפעלו של הנתבע.
 

תובענה לפי סעיף 24(א)(3) (קופ"ג נגד חבריה)

מקום מגורי הנתבע.
מקום התשלום או המקום המיועד לתשלום דמי הביטוח.

תובענה בין עובד לארגון עובדים

מקום מגוריו של העובד.

תובענה נגד המוסד לביטוח לאומי

מקום מגורי התובע.

תובענה של המוסד לביטוח לאומי

מקום מגוריו או מרכז מפעלו של הנתבע

הליך לפי חוק שירות התעסוקה

האיזור בו ממוקמת לשכת התעסוקה.
מקום מגוריו או מרכז מפעלו של הנתבע.

כל הליך אחר

מקום עבודתו של התובע.
מקום מגוריו של התובע.
מרכז מפעלו של הנתבע או משרדו הרשום.
אם לא – מקום מגוריו של המעביד או משרדו הרשום.

תובענה נגד המדינה

מקום מגוריו של העובד.
מקום עבודתו של העובד.

תובענה בלא מקום שיפוט מתאים

הכלל:   תובענה שאין לה מקום שיפוט מתאים ניתן להגישה לכל בית דין אזורי (תקנה 5).
סייג:    בית הדין שאליו הוגשה התובענה רשאי להעבירה לבית דין אחר מטעמי נוחות הצדדים.

תובענה נגד מספר נתבעים

בכל בית דין שבו ניתן להגישה נגד אחד מהנתבעים (תקנה 7).

תובענות בנושא אחד בבתי דין אחדים

הדבר נתון לשיקול דעת נשיא בית הדין הארצי (תקנה 6).
 
לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - יעוץ משפטי

עובד אשר הואשם על ידי חברת החשמל בגניבה יקבל פיצויים בגין הוצאת לשון הרע... 

האם בית הדין הארצי לעבודה הכשיר באופן עקיף את הדיון בנפוטיזם בנמל אשדוד כדיון לגיטימי בין ועד העובדים לדירקטוריון הנמל? 

האם בית הדין לעבודה יפסוק פיצויים לטובתו של מעסיק בגין גניבת עין ופרסום תיאור כוזב באתר אינטרנט? 

האם ניתן להרשיע עובד ציבור בגין סיוע לארגון פשיעה? בית המשפט קבע כי התשובה לכך חיובית... 

מהו צו למתן שאלון בבית הדין לעבודה? האם ניתן לבקש צו כגון דא במסגרת הליכים בבית הדין לעבודה? 

הגשת תביעה נגד שגרירות זרה על ידי עובד ישראלי. האם השגרירות נהנית מחסינות כריבון זר? 

האם ניתן לבקש חשיפת מידע מרשות מכוח חוק חופש המידע, וזאת למרות מניע כלכלי? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.