www.ovdim.org.il

מענק עבודה, למי מגיע מענק הכנסה או מס הכנסה שלילי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עובד שכיר או עצמאי, בן 23 ומעלה שיש לו ילדים, או עובד בן 55 ומעלה גם ללא ילדים, אשר במהלך שנת 2018 הכנסתו החודשית הממוצעת נעה בין 2,080 עד 6,957 שקלים יכול להיות זכאי למענק עבודה מרשות המיסים, הידוע גם כמענק הכנסה או מס הכנסה שלילי.


נכון לשנת 2019, רשות המיסים מעניקה לעובדים מענק בסך של 4,000 שקלים, כולל שכירים, עובדות משק בית ועצמאים, המשתכרים עד רמת שכר מסוימת. גובה המענק נקבע לפי חישוב השכר הממוצע שהרוויחו העובדים במהלך שנת המס והכנסות נוספות שלהם של בני זוגם.


כיצד להגיש תביעה למענק עבודה?


ניתן להגיש את התביעה למענק עבודה מרשות המיסים באופן מקוון או בסניפי הדואר. את התביעה באופן מקוון רשאי להגיש עובד שהגיש בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, והוא יכול להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המיסים עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת.


עם זאת, כל עובד שזכאי למענק, יכול להגיש תביעה באמצעות סניף הדואר עד התאריכים שמפרסמת רשות המיסים. כדי להגיש את התביעה, יש להציג בסניף הדואר תעודת זהות ואישור על חשבון הבנק, כמו צ'ק מבוטל, המעיד על מספר חשבון הבנק של הזכאים, שאליו ניתן יהיה להעביר את הכסף.


מהם התנאים לזכאות מענק עבודה?


התנאים לזכאות ולגובה המענק מורכבים מנתונים שונים כולל: תושבות, גיל, מצב משפחתי, מספר ילדים, בעלות על זכות מקרקעין. הזכאים נדרשים להיות תושבי ישראל על פי פקודת מס הכנסה, עובדים שכירים שהייתה להם הכנסה מעבודה ועצמאים שהייתה להם הכנסה מעסק במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, כאשר הכנסתם החודשית הממוצעת נעה בין 2,080 עד 6,957 שקלים והם עומדים בכל התנאים הבאים:


בני 23 ויותר עם ילדים שטרם מלאו לילדיהם 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, או בני 55 ויותר גם ללא ילדים. בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, זכאים למענק בתנאי שהתוצאה המתקבלת כאשר מחלקים את סך הכנסות במספר חודשי עבודה בפועל, היא מעל 2,080 שקלים ומתחת ל- 6,348 שקלים.


עובדים בני 23 ומעלה שיש להם שלושה ילדים או יותר, זכאים למענק עבודה אם התוצאה המתקבלת כאשר מחלקים את סך הכנסות במספר חודשי עבודה בפועל, היא מעל 2,080 שקלים ועד 6,957 שקלים.


עובדים שהם חד הוריים לילד אחד או שניים, זכאים למענק עבודה, בתנאים שהילדים חיים עמם והם מכלכלים אותם, אם התוצאה המתקבלת כאשר מחלקים את סך הכנסות במספר חודשי עבודה בפועל, היא מעל 1,280 שקלים ומתחת ל- 9,482 שקלים. עובדים שהם חד הוריים בעלי שלושה ילדים או יותר שנמצאים עמם ומכלכלים אותם, זכאים למענק עבודה, אם התוצאה המתקבלת כאשר מחלקים את סך הכנסות במספר חודשי עבודה בפועל, היא מעל 1,280 שקלים ומתחת ל- 11,566 שקלים. 


תנאי נוסף הוא זכות מקרקעין, כך שעובדים העונים על דרישת ההורות, השכר והגיל, זכאים למענק בתנאי שמלבד דירת מגורים אחת, לא הייתה ברשותם בעלות על יותר מ 50% מזכות במקרקעין במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. גם עובדים בעלי מוגבלויות שנקבע להם שכר מינימום מותאם, זכאים למענק עבודה, גם אם אין להם ילדים והכנסתם מתחת ל- 2,080 שקלים.


הזכאות למענק עבודה היא שנתית ולכן כדי לממש את הזכות ולקבל מענק מרשות המיסים, יש להגיש תביעה חדשה בכל שנה באופן מקוון או בסניפי הדואר. כאשר שני בני הזוג זכאים לקבלת מענק, נדרש כל אחד מהם להגיש תביעה לקבלת מענק מס הכנסה שלילי. כמו כן, ישנה אפשרות להגיש תביעה לקבלת המענק באיחור בהליך מורכב יותר מאשר הגשת תביעה במועד, באמצעות פנייה לפקיד השומה.
 


 
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.