www.ovdim.org.il

הודעה מוקדמת לעובד במשרה חלקית, מתי יש להודיע?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 3.6 מתוך 5

חוק הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות קובע את חובת ההודעה המוקדמת על העובד במקרה של התפטרות, וחובת המעסיק במקרה של פיטורין. תקופת הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות תלויה בוותק של העובד ובסוג העובד, שיכול להיות עובד במשכורת, עובד במשרה מלאה או חלקית, עובד שעתי או עובד יומי, אולם החוק לא מתייחס לשיעור המשרה, לכן התקופה לא משתנה ביחס לשיעורה.

 

דיני העבודה אינם מאפשרים למעסיק לפטר עובדים באופן שרירותי ולעובד להתפטר לאלתר מבלי להודיע מראש, וקיים הליך מסודר שבו יש לנקוט כדי שהפיטורין וההתפטרות יהיו כדין. על ההודעה להיות בכתב ולכלול את תאריך ההודעה ואת תאריך כניסת הפיטורין או ההתפטרות לתוקף.

 

מהי משמעות חוק הודעה מוקדמת?

 

הודעה מוקדמת לפיטורין מסייעת לעובד בכך שהיא מאפשרת לו להתכונן ליום שלאחר עזיבת מקום עבודתו הקבוע. עם מתן ההודעה יכול העובד להתחיל בחיפוש משרה חדשה, ובכך להגדיל את סיכוייו להשתלב מחדש בשוק העבודה במהירות.

 

ובנוסף, חוק הודעה מוקדמת קובע כי כאשר עובד מתכוון לעזוב את מקום עבודתו, עליו להודיע למעסיק על התפטרותו מראש באמצעות מתן הודעה מוקדמת. דרישה זו מקורה בהכרה כי עזיבה פתאומית עשויה לפגוע במעסיק וברצון לאזן בין זכויות עובדים לזכויות המעסיק. מתן הודעה מוקדמת על התפטרות מאפשרת למצוא מחליף, להכשיר אותו ולדאוג שיעבור חפיפה הולמת.

 

פיטורי עובד במשרה חלקית

 

כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובד במשרה מלאה או חלקית, עובד שעתי או עובד יומי, זכאי העובד להודעה מוקדמת לפיטורין. תקופת ההודעה המוקדמת נקבעת בהתאם לוותק שנצבר במקום העבודה. עובד בעל ותק של עד שנה זכאי ליום הודעה מוקדמת עבור כל חודש עבודה.

 

במהלך שנת עבודתו השנייה זכאי העובד לתקופת הודעה מוקדמת של 14 ימים, ועוד יום נוסף עבור כל שני חודשי עבודה. בשנה השלישית העובד זכאי ל-21 ימים, ועוד יום נוסף עבור כל שני חודשי עבודה. עובד במשרה חלקית בעל ותק של שלוש שנים ומעלה זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים.

 

תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורין והתפטרות משתנה לפי ותק העובד במקום העבודה. אצל עובדים במשכורת חודשית קבועה, שעבדו במשך חצי שנה או פחות, תחושב התקופה בין ההודעה על הפיטורין או ההתפטרות לכניסתם לתוקף תחושב לפי יום לכל חודש שעבד. אצל עובד שהועסק מעל ששה חודשים, התקופה בין ההודעה על הפיטורין או ההתפטרות לכניסתם לתוקף תורכב מששה ימים ועוד יומיים וחצי לכל חודש מעבר לששת החודשים שבהם עבד.

 

מתן הודעה מוקדמת להתפטרות

 

עובד אשר עבד למעלה משנה אצל אותו מעסיק, מחויב להודיע על התפטרותו חודש מראש. עובדים בשכר, אשר משתכרים לפי שעות עבודה או ימי עבודה, נדרשים במהלך שנת העבודה הראשונה למסור למעסיק הודעה מראש של יום לכל חודש עבודה.

 

במהלך השנה השנייה נדרשת הודעה מראש של 14 יום ועוד יום לכל חודשיים עבודה בשנה השנייה, כך, אם העובד עבד במשך שנה וארבעה חודשים, תידרש הודעה של 16 ימים מראש. בשנה השלישית נדרשת הודעה מראש של 21 ימים ועוד יום לכל חודשיים עבודה בשנה השלישית, לדוגמה, אם העובד עבד במשך שנתיים וחצי, תידרש הודעה של 24 יום מראש. לאחר השנה השלישית, נדרשת הודעה של חודש מראש.

 

הפרת החובה למתן הודעה מוקדמת

 

המעסיק רשאי לוותר על נוכחות העובד במקום העבודה לאחר שהודיע לו על פיטוריו או לאחר שהעובד הודיע על התפטרותו, עד כניסת הפיטורין לתוקף. התנאי לכך הוא תשלום פיצוי בשווי השכר שלו היה זכאי העובד למשך התקופה בין ההודעה לכניסה לתוקף של הפיטורין או ההתפטרות.

 

במקרה שהמעסיק לא מסר הודעה מוקדמת כנדרש לפי החוק, עליו לשלם לעובד המפוטר פיצוי בסך השכר שלו היה זכאי בתקופת ההודעה המוגדרת. כמו כן, אם העובד לא הודיע מראש על התפטרותו כנדרש עליו לפצות את המעסיק בסכום השווה לשכר עבודתו בתקופת ההודעה.

 

התפטרות או פיטורין ללא הודעה מוקדמת

 

סעיף 10 לחוק קובע מצבים שבהם לא תחול כל סנקציה על העובד או על המעסיק עקב אי מתן הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות, כך שהעובד יהיה פטור בהתקיים נסיבות מיוחדות שבגינן לא ניתן לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת שנקבעה בחוק.

 

הסמכות הייחודית לדון בכל תביעה העולה מהפרת הוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות נתונה לבית הדין לעבודה, ואת הנסיבות המיוחדות להתפטרות או פיטורין ללא הודעה מוקדמת יקבע בית הדין לעבודה על פי נסיבות המקרה המסוים.

 

כמו לדוגמה במקרים שבהם נבעה ההתפטרות מיחס משפיל אל העובד, הטרדה מינית, פגיעה מילולית או פיזית ועוד. המעסיק רשאי לא להודיע לעובד מראש על פיטורין, בנסיבות שבהן הוא אינו זכאי לפיצויים, כמו במקרה של עבירת משמעת חמורה, גניבה מהעסק וכדומה. או לפי החלטת בית דין משמעתי אשר הורה על פיטורין בלא פיצויים.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - התפטרות

המעסיק התחייב לשלם פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר לרגל נישואיו והעתקת מקום מגורים, לאחר התקופה הממושכת שבה הוא עבד אצלו 

מעסיק העביר עובדת מסניף אחד לסניף אחר. האחרונה התפטרה בשל הרעת תנאים. האם היא תזכה בפיצויי פיטורים? 

האם מעסיק זכאי לקבל פיצויים מעובד לשעבר אשר עזב את עבודתו מבלי לערוך חפיפה מסודרת למחליף? 

האם ניתן לחייב עובד אשר נוטש את העבודה בתשלום פיצויים בגין אי מתן הודעה מוקדמת? האם הדברים תקפים לגבי עובדת סיעודית? 

האם עובדים זרים סיעודיים יחוייבו במתן הודעה מוקדמת ארוכה לפני התפטרות, מעבר לקבוע בחוק? 

מגיש מהדורת מבט בארבע השנים האחרונות, יגל מגל, התפטר מתפקידו. מהי הסיבה להתפטרות? 

"האם ישנו פורום שבו יושבים יחד, אדם אל אדם ולא רק נייר אל נייר, המפקדים הישירים עם הממונים החיילים המקצועיים, ומלבנים את הדברים, שעה שבגורל איש הקבע עסקינן? במישור הכללי, אם כן, יש לכאורה צורך בשידוד מארג ההערכות כך שייקבע מקומה של ההערכה החילית הרוחבית - שעל פני הדברים יש טעם והיגיון בקיומה - אל מול חוות הדעת של המפקדים הישירים, וכן "מקומן הגיאומטרי" של אלה האחרונות, ובעיקר כיצד נערך הממשק ביניהן"... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.