www.ovdim.org.il

הודעת התפטרות, כמה זמן יש להודיע מראש?

דרגו את המאמר
  התקבלו 31 דירוגים בציון ממוצע: 3.3 מתוך 5

ההגנה על זכויות העובדים מתפרשת לאורך כל תקופת יחסי עובד מעביד, והיא מקבלת משנה תוקף בעת סיום יחסי העבודה. החוק והפסיקה אינם מאפשרים למעסיק לפטר עובדים באופן שרירותי וקיים הליך מסודר שבו יש לנקוט כדי שהפיטורין יהיו כדין, ואף עובד המעוניין להתפטר נדרש להודיע על כך מראש, כדי למנוע פגיעה כלכלית בעסק.

 

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות חוקק בשנת 2001, ומסדיר את החובה להודיע על הפיטורים טרם כניסתם לתוקף. הרציונל בדרישה זו הוא ברצון להגן על העובד, ולמנוע מצב של פיטורים מידיים שעלולים להותירו חסר מקור פרנסה. הודעה מוקדמת לפיטורים מסייעת לעובד בכך שהיא מאפשרת לו להתכונן ליום שלאחר פיטוריו. עם מתן ההודעה יכול העובד להתחיל בחיפוש עבודה חדשה, ובכך להגדיל את סיכוייו להשתלב מחדש במהירות במעגל העבודה.

 

תקופת הודעה מוקדמת להתפטרות נקבעת לפי ותק העובד

 

החוק אינו מוטה באופן בלעדי לטובת העובדים וקובע חובת הודעה מוקדמת להתפטרות. כאשר עובד מתכוון לעזוב את מקום עבודתו, עליו להודיע למעביד על התפטרותו מראש באמצעות הודעה מוקדמת. דרישה זו מקורה בהכרה כי עזיבה פתאומית של עובד עשויה לפגוע במעביד וברצון לאזן בין זכויות העובד לזכויות המעביד.

 

המעסיק עשוי להסתמך רבות על עובדיו, ועזיבה פתאומית עלולה לגרום לו לנזקים כמו עיכובים בייצור, אובדן עסקאות ועוד. מתן הודעה מוקדמת על התפטרות מאפשרת לו למצוא מחליף לעובד, להכשיר את המחליף ולדאוג שיעבור חפיפה הולמת. ההודעה צריכה להיות בכתב ולכלול את תאריך ההודעה ואת תאריך כניסת הפיטורים או ההתפטרות לתוקף.

 

הודעה של חודש ימים לעובד שהועסק מעל שנה

 

תקופת ההודעה המוקדמת משתנה לפי ותק העובד. כאשר מדובר בעובד במשכורת, אם עבד במשך חצי שנה או פחות, התקופה בין ההודעה על הפיטורים או ההתפטרות לכניסתם לתוקף תחושב לפי יום לכל חודש שעבד. אם העובד עבד מעל חצי שנה, התקופה בין ההודעה על הפיטורים או ההתפטרות לכניסתם לתוקף תורכב מששה ימים ועוד יומיים וחצי לכל חודש מעבר לששת החודשים שבהם עבד. עובד אשר עבד למעלה משנה, מחויב להודיע על התפטרותו חודש מראש, וכן מחויב המעביד להודיע על פיטוריו חודש מראש.

 

כאשר מדובר בעובד שעתי, במהלך שנת העבודה הראשונה, נדרשת הודעה מראש של יום לכל חודש עבודה. במהלך השנה השנייה נדרשת הודעה מראש של 14 יום ועוד יום לכל חודשיים עבודה בשנה השנייה, כך, אם העובד עבד במשך שנה וארבעה חודשים, תידרש הודעה של 16 יום מראש. בשנה השלישית נדרשת הודעה מראש של 21 יום ועוד יום לכל חודשיים עבודה בשנה השלישית, במידה והעובד עבד המשך שנתיים וחצי, תידרש הודעה של 24 יום מראש. לאחר השנה השלישית, נדרשת הודעה של חודש מראש.

 

פיצויים למעסיק בגין אי מתן הודעה מוקדמת

 

במקרה שהמעביד לא נתן הודעה מוקדמת כנדרש לפי החוק, עליו לשלם לעובד המפוטר פיצוי בסך השכר שלו היה זכאי בתקופת ההודעה המוגדרת. אם העובד לא הודיע מראש על התפטרותו כנדרש עליו לפצות את המעביד בסכום השווה לשכר עבודתו בתקופת ההודעה.

 

בהתקיים נסיבות מיוחדות, העובד יהיה פטור מעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת שנקבעה בחוק. את הנסיבות המיוחדות יקבע בית הדין לעבודה, כמו במקרה שההתפטרות נבעה מיחס משפיל, הטרדה מינית, פגיעה מילולית או פיזית וכדומה. כמו כן, המעביד לא מחויב להודיע לעובד מראש על פיטורים, בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויי פיטורין, או לפי החלטת בית דין משמעתי אשר הורה על שלילת פיצויי פיטורין.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - התפטרות

המעסיק התחייב לשלם פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר לרגל נישואיו והעתקת מקום מגורים, לאחר התקופה הממושכת שבה הוא עבד אצלו 

מעסיק העביר עובדת מסניף אחד לסניף אחר. האחרונה התפטרה בשל הרעת תנאים. האם היא תזכה בפיצויי פיטורים? 

האם מעסיק זכאי לקבל פיצויים מעובד לשעבר אשר עזב את עבודתו מבלי לערוך חפיפה מסודרת למחליף? 

האם ניתן לחייב עובד אשר נוטש את העבודה בתשלום פיצויים בגין אי מתן הודעה מוקדמת? האם הדברים תקפים לגבי עובדת סיעודית? 

האם עובדים זרים סיעודיים יחוייבו במתן הודעה מוקדמת ארוכה לפני התפטרות, מעבר לקבוע בחוק? 

מגיש מהדורת מבט בארבע השנים האחרונות, יגל מגל, התפטר מתפקידו. מהי הסיבה להתפטרות? 

"האם ישנו פורום שבו יושבים יחד, אדם אל אדם ולא רק נייר אל נייר, המפקדים הישירים עם הממונים החיילים המקצועיים, ומלבנים את הדברים, שעה שבגורל איש הקבע עסקינן? במישור הכללי, אם כן, יש לכאורה צורך בשידוד מארג ההערכות כך שייקבע מקומה של ההערכה החילית הרוחבית - שעל פני הדברים יש טעם והיגיון בקיומה - אל מול חוות הדעת של המפקדים הישירים, וכן "מקומן הגיאומטרי" של אלה האחרונות, ובעיקר כיצד נערך הממשק ביניהן"... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.