www.ovdim.org.il

תשלום קרן השתלמות אחרי פיטורים, האמנם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 1.0 מתוך 5

תביעה לתשלום קרן השתלמות


 

האם ניתן להגיש תביעה בגין אי העברת כספים לקרן השתלמות? האם עובד אשר תובע את החברה בה עבד, לאחר שזו נכנסה לפירוק, רשאי לתבוע ממנה גם כספים שהיו אמורים להיות מנוכים עבור קרן השתלמות? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית הדין לעבודה.

 

מדובר במאפיה אשר נסגרה בעקבות קשיים כלכליים ונכנסה לפירוק. לאחר סגירת החברה, מונה לה מפרק ועובדיה לשעבר קיבלו רשות להפנות תביעות שכר שונות למפרק. אחת התביעות עסקה באי תשלומים כספים לקרן השתלמות.

 

      קראו עוד:


במקרה דנן דובר על עובד אשר הועסק במאפיה במשך כשבע שנים. בשנת 2007 נסגרה המאפיה בין קשיים כלכליים ופיטרה את כלל העובדים. העובד הגיש למפרק החברה תביעת שכר אשר כללה מגוון רחב של זכויות וכספים. בין השאר דרש העובד פיצויים בגין דמי הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, הפרשי שכר, ימי חופשה ועוד. כמו כן, העובד הציג מספר תביעות אשר נשענו על הסכמים קיבוציים שונים שחלו בין הצדדים. העובד הלין על כך שהחברה לא הפרישה כספים לקרנות השתלמות, כפי שהיא הייתה אמורה לעשות על בסיס הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה.

 

האם קרן השתלמות היא זכות סוציאלית?

 

המפרק טען, לעומתו, כי תכליתן של הפקדות המעביד לקרן השתלמות הינה העשרת ידיעותיו של העובד באמצעות השתלמות. לשיטתו של המפרק, הפרשות אלו אינן נושאות אופי סוציאלי ולכן אינן עונות להגדרת "שכר העבודה" (על פי חוק הגנת השכר תשי"ח, 1958).

 

המפרק הוסיף כי פרשנות אשר תכיר ברכיב קרן ההשתלמות כ"שכר עבודה" עלולה לפגוע בעיקרון השוויון בין הנושים ובאיזון הנחוץ בין חובות בדין קדימה לחובות בדין רגיל. לעמדת המפרק, במידה ודעתו תידחה, יש להכיר, לכל היותר, בסך 4,500 ₪ בלבד, שזה סכום הפרשות החברה שנטען כי לא הופרשו לקרן ההשתלמות בשנה האחרונה לפני הפיטורים.  


לשמחתו של העובד, בית הדין לעבודה קיבל את עמדתו בעניין קרן ההשתלמות. בית הדין לעבודה קבע כי בבחינה המסמכים אשר צורפו לתביעה, ניכר כי החברה לא צירפה את העובד לקרן השתלמות כלשהי. כמו כן, המאפיה לא הפרישה עבור העובד סכומים לקרן מסוג זה. למרות שהייתה היא מחוייבת לכך, מכוח ההסכם הקיבוצי בענף המאפיות משנת 1966.

 

האם הפרשות לקרן השתלמות הן "שכר עבודה"?

 

השופט קבע כי אין הוא מסכים עם טענת המפרק שהפרשות לקרן השתלמות אינן "שכר עבודה" לפי הגדרת מונח זה בחוק הגנת השכר. בפסק הדין נכתב כי התשלומים אותם משלם המעביד מחלקו לקרן ההשתלמות, מכוח ההסכם הקיבוצי הרלוונטי, הם בבחינת "תשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו" (הגדרת המונח "שכר עבודה" בסעיף 1 לחוק הגנת השכר).

 

 

כמו כן, קיים קשר ישיר בין ניכוי סכומים אלו לבין שכרו של העובד שכן חלקו של המעביד בתשלומים לקרן השתלמות, בנוסף, מה שמנוכה משכרו של העובד כל חודש לאותה קרן, מחושב לפי שיעור אחוזים מסוים משכרו החודשי של העובד. מטבע הדברים, חלקו של המעביד באותם תשלומים תלוי ומשתנה בהתאם לסכום השכר המשולם לעובד כל חודש וחודש. זאת ועוד, דברים אלו כבר עוגנו בהחלטות בית הדין הארצי לעבודה שקבע כי תשלומים לקרן השתלמות, כמו גם התשלומים לקרנות פנסיה ולקופות גמל, הם חלק בלתי נפרד משכרו של העובד


"בנוסף לתכליתם של התשלומים לקרן השתלמות להעשיר את ידיעותיו של העובד באמצעות השתלמות, תשלומים אלה נושאים אופי סוציאלי, שכן גם בהם, כמו התשלומים לקרן פנסיה ולקופת גמל, מעוגן עתידו הכלכלי של העובד. העובד יכול לנצל את קרן ההשתלמות כקופת תגמולים ורשאי למשוך את הכספים ממנה בעתיד לפי תחנות המשיכה הקבועות בתקנונן של הקרנות", סיכם השופט את פסק הדין.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

קבל הצעה משתלמת לקרן השתלמות!
שם + משפחה
נייד
דוא"ל
אני רוצה:
שלח

פסקי דין וחדשות - קרן השתלמות

האם בית הדין לעבודה יקבל את תביעתו של עובד לתשלומי קרן השתלמות במסגרת הסכם קיבוצי לאחר תום יחסי העבודה? 

הלכה פסוקה היא כי כאשר עובד מגיש תביעה כנגד מעסיקו בעניין אי הפרשה לקרן פנסיה, ההתיישנות חלה שבע שנים ממועד כל הפקדה וניתן לתבוע כל הפקדה בנפרד... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.