www.ovdim.org.il

פיצוי מוסכם בחוזה עבודה

דרגו את המאמר
  התקבלו 10 דירוגים בציון ממוצע: 4.3 מתוך 5

חוזה עבודה הוא חוזה ככל חוזה אחר והוראות חוק החוזים הדנות בכריתת החוזה חלות עליו, אלא אם יש בחוק אחר הוראות מיוחדות לעניין.

 

האם ניתן להפחית את שיעור הפיצוי המוסכם?

 

סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), קובע כדלקמן:

 

  • הסכימו הצדדים מראש על שיעור פיצויים (להלן - פיצויים מוסכמים), יהיו הפיצויים כמוסכם, ללא הוכחת נזק. אולם רשאי בית המשפט להפחיתם אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה.
  • הסכם על פיצויים מוסכמים אין בו כשלעצמו כדי לגרוע מזכותו של הנפגע לתבוע במקומם פיצויים לפי סעיפים 10 עד 14 לחק או לגרוע מכל תרופה אחרת בשל הפרת החוזה.
  • לענין סימן זה, סכומים שהמפר שילם לנפגע לפני הפרת החוזה והצדדים הסכימו מראש על חילוטם לטובת הנפגע, דינם כדין פיצויים מוסכמים.

 

סעיף 15(א) לחוק החוזים תרופות מאפשר לבית המשפט להפחית את שיעור הפיצויים המוסכמים, במקרים בהם הסכום שנקבע בחוזה, לא עומד ביחס לנזק שניתן היה לצפותו מראש בגין ההפרה שארעה למעשה, כלומר, שהנזק שנגרם לא היה בבחינת תוצאה סבירה של ההפרה. 

 

הפחתת פיצויי פיטורים מוסכמים:

בהקשר זה, נפסק כי יש לכבד הוראה בחוזה הקובעת חיוב לתשלום פיצויי פיטורים מוסכמים. יחד עם זאת, נפסק כי:

חריג לכלל זה, המצדיק התערבות בית המשפט לשינוי הסכום המוסכם, יהא, כאמור בסעיף 15(א) הנ"ל, רק במקרה שהסכום שנקבע בחוזה, או הסכום שיחושב על פי הכללים שנקבעו בחוזה, לא עומד ביחס לנזק שניתן היה לצפותו מראש, בגין ההפרה שארעה למעשה, היינו שהנזק שנגרם לא היה בבחינת תוצאה סבירה של ההפרה.

 

די בכך שבית המשפט ימצא "יחס סביר" בין הפיצוי שנקבע לבין ההפרה, ולו גם בדוחק, כדי שיימנע מלהתערב ולהפחית את שיעור הפיצוי המוסכם.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.