www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • חישוב שעות עבודה נוספות לחלקיות משרה
  לב
  אחות המועסקת בחצי משרה עובדת מעל להיקף שעות משרתה המוגדר 20 שעות שבועיות ועבדה 28 שעות איך אנו נתיחס בחישוב 8 שעות הנוספות כשעות נוספות או רגיל. יש לצין שהעובדת גם עבדה 8 שעות משמרת.
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   לב שלום,

   לא לגמרי הבנתי את השעות שהיא עובדת.

   מכל מקום, ככלל, אם העובד עבד במהלך היום יותר מ 8.36, היא זכאית לגמול שעות נוספות. או אם העובד עבד במהלך שבוע העבודה מעל 43 שבועיות גם אז זכאי לגמול שעות נוספות

   דהיינו, גם עובד שעבד במהלך כל השבוע פחות מ- 43 שעות, אך ביום אחד במהלך השבוע עבד יותר מ8.36 שעות הוא יהא זכאי לגמול שעות נוספות בעבור אותו יום.


   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1