www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • מחויבות עבודה וחפיפה בתקופת ההודעה המוקדמת
  ראובן רגב
  מה מחויבותה של פקידה אשר פוטרה , להעביר חפיפה למחליפתה ?
  קבלה 30 יום של הודעה מוקדמת .
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   ככל יש לתת 30 יום הודעה מוקדמת לפני התפטרות/פיטורין.

   אולם, נתון זה עשוי להשתנות בהתאם למשך העבודה של העובדת במקום העבודה, ונתונים נוספים.

   מומלץ לפנות למשרדי לצורך השלמת פרטים והמשך בדיקה, בדרכים המקובלות.
   עו"ד גיא הרשקוביץ - 053-9428571

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1