www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • אי המצאת אישורי מחלה על ידי עובד
  אורטל
  מה האפשרויות העומדות למעסיק בגין אי המצאת אישורי מחלה ע"י עובד תוך 3 ימים כקבוע ע"פ חוק ואי מתן הודעה בדבר כמה ימים יעדר מעבודתו? האם ניתן לפטר את העובד?
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   אורטל שלום,


   יש מס' אפשרויות העומדות למעסיק בגין אי המצאת אישור מחלה.
   כך למשל, במקרה והעובד מסרב להמציא אישור מחלה, ניתן להוריד יום חופשה.

   יחד עם זאת, יש לנקוט במשנה זהירות, ולבדוק היטב מהן הנסיבות לסירובו של העובד.

   את מוזמנת לפנות למשרדי לצורך השלמת פרטים והמשך בדיקה, בדרכים המקובלות.
   עו"ד גיא הרשקוביץ -

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1