www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • אישור רפואי של עובדת עקב אשפוז ילדה
  רבקה מעלות
  האם נכון שרופאי קופת חולים מוציאים אישורים בלתי מפורטים?
  אני מעסיקה עובדות, אני יודעת שעובדת נעדרה עקב אשפוז ילדה, היא מגישה לי אישור מחלה שלה שהסיבה המופיעה בו: "ע"פ מה שכתוב בתיק רפואי" אני יודעת שזה שקר ורופאי קופ"ח נותנים לכך יד, האם אין הגנה בחוק על מעסיקים? גם כשהם עצמם מתמודדים על פת לחמם?
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   וודאי שאם מדובר בשקר אז החוק מגן הבעייתיות הינה בהוכחה שמדובר באישור שיקרי.
   את מוזמנת לפנות למשרדי לצורך השלמת פרטים והמשך בדיקה, בדרכים המקובלות.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1