www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • תשלום זכויות סוציאליות לעוזרת בית
  קלס ענת
  מבקשת לקבל פירוט מדויק לזכויות עוזרת בית שעובדת פעם בשבוע ארבעה פעמים בחודש
  עשר שנים
  מה גובה התשלום חופשה שנתית
  מה גובה תשלום דמי הבראה
  מה גובה תשלום הפנסיוני
  בת 56 ישראלית
  בברכה ובתודה ענת קלס
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   שלום רב
   הבדיקה תלויה באיזה סוג העסקה הועסקה העובדת האם במשכורת קבועה או לפי שעות?
   בכל מקרה, תשלום ימי החופשה יעשה עפ"י סיווג המשרה בהתאם לחלק היחסי של אחוז המשרה, כנ"ל דמי הבראה.
   את מוזמנת לפנות למשרדי לצורך השלמת פרטים והמשך בדיקה, בדרכים המקובלות.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1