www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • אפשר לפטר עובד עקב מחלה ממושכת?
  גדעון
  עובד נמצא בחופשת מחלה כבר שלושה חודשים ולא ברור מתי יחזור, אם יחזור ואם בכלל ירצה לחזור. מותר לפטר אותו במצב כזה?
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   שלום רב
   חשוב להבין האם לעובד יש אישור מרופא תעסוקתי, האם לעובד צבורים ימי מחלה וכד'.
   אתה מומן לפנות למשרדי לצורך השלמת פרטים והמשך בדיקה, בדרכים המקובלות.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1