www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • תשלום משכורת לעובד בימי מחלה
  אליצור שאול
  עובד שעבר ניתוח לב בחודש 4/16 לא חזר עדיין לעבודה. הנ"ל עובד כבר 10 שנים לפי 5 ימי עבודה בשבוע עד הניתוח ניצל 22 ימי מחלה. עד מתי עלינו לשלם את משכורתו כדמי מחלה?
  האם ה90 יום הם המקסימום לכל תקופת יחסי עובד ומעביד גם ל100 שנים? האם לאחר תקופה זו של מחלה הוא מתחיל לצבור מחדש ימי מחלה?
  הוספת תגובה
  סגור
1