www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • תשלום שכר לאחר פיטורי עובד באופן מיידי לאחר אלימות
  עמית לוי
  אחד העובדים התנהג בצורה אלימה פיסית.
  ישנם עדים לכך.
  האם אני יכול לפטר אותו באופן מיידי ולא לשלם לו שכר מהיום בו הוא פוטר? (הוא עובד שנתיים)
  שוב - סיבת הפיטורין היא אלימות קשה.
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   שלום רב
   ההמלצה היא גם במקרה קיצוני זה ליתן לעובד את זכויותיו לרבות ימי הודעה מוקדמת.
   כמובן שכמעסיק אתה יכול להורות לעובד שלא להגיע לעבודה ולשלם לו את ימי ההודעה המוקדמת.
   ניתן לשקול הגשת תלנה במשטרה לצורך תיעוד העניין.
   למען הסר ספק חשוב לקיים לעובד שימוע לפני פיטורין.
   נכון שיש הסוברים כי במקרה זה ניתן לפטרו מידית ללא שימוע וללא תשלום ימי הודעה מוקדמת אולם סבור אני כי הסיכון בתביעה במקרה זה יחסית להתנהלות לפנים משורת הדין, גבוה.
   אתה מוזמן לפנות למשרדי לצורך השלמת פרטים והמשך בדיקה, בדרכים המקובלות.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1