www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • יום מחלה לעוזרת בית חד שבועית
  שיבר רחלי
  שלום רב,
  בביתי עובדת עוזרת משק בית אחת לשבוע 4 שעות.
  העוזרת הודיעה לי ערב לפני יום העבודה, כי חלתה ולא תוכל להגיע לעבודה למחרת היום.
  שאלתי: האם עליי לשלם את יום העבודה/ המחלה?
  תודה,
  רחלי שיבר
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   שלום רב
   בהתאם לחוק לכל עובד מגיע ימי מחלה.
   עובד החולה ויש בידיו תעודת רופא המראה כי אינו יכול לעבוד זכאי לקבל תמורה בגין ימי המחלה בהתאם לחלוקה הבאה.
   בגין היום מחלה הראשון אינו זכאי לתמורה.
   בגין ימי המחלה השני והשלישי זכאי ל 50% מערך יום
   בגין יום המחלה הרביעי זכאי לתמורה מלאה.
   את מוזמנת לפנות למשרדי לצורך השלמת פרטים והמשך בדירה, בדרכים המקובלות.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1