www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • הפרת חוזה עבודה מצד העובד
  אהרן
  מה ההשלכות של הפרת חוזה מצד העובד
  למשל במעבר למתחרים או להתעסק במקביל לעבודה הקיימת במשלח יד נוסף שאינו מתחרה במעסיק
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   שלום רב
   תודה על שאלתך המצוינת.
   היעדר תחרות, שימוש בסוד מסחרי על ידי עובד הינן חשיפות מהותיות שמעסיק נאלץ לעתים להתמודד איתן.

   לא פעם שעובד התחרה במעסיקו, ושעה שימוש בסודות מסחריים כמו רשימת לקוחות(ככל שבהתאם לעסק מוגדרת כסוד מסחרי), והסב למעסיק נזקים בלתי הפיכים עד כדי קריסת העסק.
   למרות זאת, לא בכל מצב ניתן לייחס לתחרות הפרה על ידי העובד שכן לעובד כמו לכל אזרח קיימת זכות יסוד של חופש העיסוק.

   לכן, כל מקרה נבחן לגופו, ובהתאם לחומרתו ניתן לשקול הגשת בקשה לצווי מניעה כנגד העובד וכד'.

   הנושא מורכב מאוד ודורש היוועצות נוספת עם עו"ד מטעמך.
   אתה מוזמן לפנות למשרדי לצורך השלמת פרטים והמשך בדיקה, בדרכים המקובלות.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1