www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • המשך העסקת עובד בגיל פנסיה
  אהרון
  עובד ותיק שלי הגיע לגיל פרישה ומעוניין להמשיך לעבוד בדיוק באותו היקף משרה. האם אני צריך להמשיך להפריש לו כספים?
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   שלום רב
   העניין תלוי בשאלה האם העובד משך כבר את כספי הפנסיה.
   אתה מוזמן לפנות למשרדי לצורך השלמת פרטים והמשך בדיקה, בדרכים המקובלות.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1