www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • האם צריך לשלם פיצויים למנקה חדר המדרגות?
  מיכל
  שלום.
  מנקה חדר המדרגות תבע אותנו לדין ומבקש תשלום פיצויים , הבראה וכו'.
  המנקה לא קיבל מאיתנו חומרים וציוד לנקיון ועבד פעם בשבוע למשך שנה כמו כן, הודענו לו שלא נזדקק לשירותיו בהתראה מראש עקב אי שביעות רצון הדיירים מעבודתו. כמה שאלות:
  האם נחשב עובד קבלן?
  מה מגיע לו בפועל? איך מחושבים הפיצויים במקרה כזה?
  אנחנו מעוניינים להגיש כתב הגנה אבל האם זה נכון מצידנו לעשות כן או לקבל את החלטת בית הדין?
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   תודה רבה
   חשוב להבין את מלוא תנאי העסקה.
   כך לדוגמה האם במקביל לתשלום קיבלתם חשבונית?
   האם הוא נותן שירותים לאחרים בדרך דומה?
   מה היה שכרו?
   האם נחתם הסכם?
   אתם מוזמנים לפנות למשרדי לצורך השלמת פרטים והמשך בדיקה, בדרכים המקובלות.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1