www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • החתמת עובד על סעיף אי תחרות
  כנען
  אני רוצה להכניס בחוזה העובדה לכל העובדים החדשים שלי סעיף אי תחרות, רציתי לדעת אילו מגבלות חלות עליי כמעסיק בניסוח סעיף זה?
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   שלום רב
   תודה על שאלתך.
   סעיפי אי תחרות חשובים מאוד בהסכם העסקה כמו גם, סעיפי שמירה על סודיות.
   ההגבלה צרכה להיות מידתית ו נכונה בנסיבות העניין.
   אתה מוזמן לפנות למשרדי לצורך השלמת פרטים והמשך בדיקה, בדרכים המקובלות.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1