www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • ימי חופשה ומחלה לסייעת בגן ילדים
  יונה
  ממתי זכאית עובדת כסייעת בגן, לימי מחלה וממתי לימי חופשה בשכר (במילוי מקום, ובעובדת סדירה?)
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   שלום רב
   כל עובד זכאי לימי מחלה ולימי חופשה ואלו מזכויות הבסיס גם אם הוא ממלא מקום.
   לכן העובדת תהא זכאית לכך מהיום הראשון לעבודתה, עפ"י דין.
   מובן כי אלו זכויות שנצברות, וכאן ערכי הצבירה מעט שונים ומותאמים ללפי סוג המשרה (עובד שעתי/עובד חודשי).
   את מוזמנת לפנות למשרדי להשלמת פרטים והמשך בדיקה, בדרכים המקובלות.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1