www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
  • חיוב עובד בהחתמת כרטיס בהפסקות
    דימה
    עובד שלי יוצא להפסקות של שעה ויותר לטיפול בעניינים אישיים, אני רוצה למנוע את התופעה או לצמצם אותה האם אני רשאי לדרוש ממנו להחתים כרטיס ביציאה להפסקה ובחזרה ממנה?
    הוספת תגובה
    סגור
1