www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • פיצויים לעובדת שהגישה מכתב התפטרות
  ציטרון רחל
  מטפלת שעבדה וטיפלה בחולה דמנציה שנה ושבעה חודשים, החליטה להתפטר. היא מסיימת את עבודתה ב - 8.6.16ץ במסמך הראשון של מכתב ההתפטרות פירטה את דרישותיה לתשלומים המגיעים לה כולל פיצויים. לאחר שהבינה שהיא לא תקבל פיצויים, מאחר והיא התפטרה, שינתה גרסה ושלחה מכתב התפטרות נוסף בו היא טוענת לגיל פרישה. גיל הפרישה שלה חל בינואר 2016, דהיינו היא כבר חצי שנה בגיל פרישה. האם מגיעים לה פיצויים.
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   שלום רב
   חשוב לקבל פרטים נוספים כדי ליתן מענה לשאלתך.
   כך לדוגמה לא ברור האם ניחתם הסכם העסקה, האם בתקופה קודמת הופרשו לעובדת כספים לקרן הפנסיה וכד'.
   את מוזמנת לפנות למשרדי לצורך השלמת פרטים והמשך בדיקה, בדרכים המקובלות.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1