www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • קבלת עובד שעזב בחזרה לעבודה
  חיים
  לאחר כמה זמן אפשר לקבל עובד חזרה לעבודה לאחר שעזב ללא רצף עבודה וכמה זמן נחשב סיום ההיקשרות והעסקה הינה התקשרות חדשה
  הוספת תגובה
  סגור
  • תשובה לשאלתך
   עו"ד גיא הרשקוביץ
   תודה רבה על שאלתך החשובה.
   אכן חשוב להיזהר בקבלת עובד שעזב מרצונו, חזרה לעבודה.
   פרק הזמן משתנה מעסק לעסק וכל מקרה יבחן עפ"י נסיבותיו.
   חשוב לאגד את מלוא ההיסטוריה גם במסגרת הסכם העסקה החדש.
   אתה מוזמן לפנות למשרדי לצורך השלמת פרטים והמשך בדיקה, בדרכים המקובלות.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1