www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • חובה דיווח נוכחות בחברה של פחות מ-10 עובדים
  אורי דקל
  האם חברה/מעסיק עם פחות מ-10 עובדים מחוייב לנהל מעקב על נוכחות עובדים?
  הנקודה היא מספר העובדים ולא על חוק הגנת השכר.
  נאמר לי שמעסיק עם פחות מ-10 לא מחוייב.
  במידה והוא חייב - אשמח לקבל את החוק לכך.
  הוספת תגובה
  סגור
1