www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
  • חישוב חופשה לעוזרת בית
    אורי עופר
    עוזרת משק בית מ 1.1.2015 . עובדת אחת לשבוע 4 שעות לפי 50 ש"ח לשעה -200 ש"ח ליום. שכר חודשי 800 ש"ח. לכמה ימי חופשה זכאית ומה העלות לכל יום חופשה שיש לשלם לה?
    הוספת תגובה
    סגור
1