www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • שימוע לעובד שהזיק למצלמות אבטחה
  ישראל
  עובד בחברה נצפה כי מחבל במצלמות האבטחה, האם יש צורך לזמנו לשימוע לפני פיטורין?
  האם מקרה כזה מהוה עילה לשלילת פיצויי פיטורין?
  האם יש צורך לתת לו הודעה חודש מראש?
  אודה להתייחסותכם ולחוו"ד.
  בכ"ר
  הוספת תגובה
  סגור
1