www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
  • מטפלת פרטית ימי חופש
    ריקי
    האם מטפלת שלא טיפלה החל מהבחירות עד היום זכאית שאשלם לה את השכר החודשי?
    הוספת תגובה
    סגור
1