www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • עובד ששכח להחתים בדוח נוכחות
  רחל
  1. עובד ששכח להתחים בדוח נוכחות - המעביד מחוייב לשאול אותו מתי נכנס או מתי יצא כדי לשלם לו על השעות הללו?
  2. עובדים שהחתים כניסה בבוקר [ב6.45 לדוגמא] והתחיל את עבודתו לאחר 40 דקות [ב-7.20] - בזמן זה הוא הסתובב במטבח וכד'. המעביד אמור לשלם ע"כ [יש לציין שבהמשך הבוקר העובד מקבל הפסקת אוכל.
  אשמח לקבל מענה מקצועי
  רחל
  הוספת תגובה
  סגור
1