www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • פיטורי עובד לאחר חודש
  יפעת
  פיטורים לאחר חודש עבודה בלבד.
  כמה ימי הודעה מראש מגיע לעובד?
  הוספת תגובה
  סגור
  • הודעה מראש
   אביטן ושות' משרד עורכי דין
   בעניין זה יש הבדל בין שכר גלובלי לבין שכר שעתי.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1