www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • פיטורין יום לאחר שימוע
  שמעון
  רציתי לשאול יום לאחר השימוע אני נותן מכתב פיטורין על תאריך של היום..והיא בעצם אמורה להמשיך לעבוד עוד חודש מהתאריך שנתתי לי את מכתב הפיטורין..נכון?
  הוספת תגובה
  סגור
  • הודעה מוקדמת לפיטורים
   עו"ד מזל רבה
   בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות חישוב ימי ההודעה המוקדמת יעשה בהתאם לבסיס ההעסקה של העובדת (עובדת במשכורת או בשכר) ותקופת ההעסקה.מעת הודעת הפיטורים המעסיק יכול לדרוש מהעובדת לעבוד עד לפיטורים במשך כל התקופה החייבת בהתאם לפרמטרים לעיל,לחילופין המעסיק בלבד יכול לוותר על עבודה בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת אך עליו לשלם עבור תקופה זו.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1