www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • זימון עובד לשימוע מיידי
  לבנה
  שלום רב,

  האם ניתן לזמן עובד לשימוע מיידית?

  תודה
  הוספת תגובה
  סגור
  • שימוע מיידי
   עו"ד מזל רבה
   שלום לבנה, האם התכוונת אם ניתן לזמן לשימוע ולבצעו לאלתר?
   כך או כך מטרת השימוע היא לאפשר לעובד לטעון טענותיו כלפי הסיבות שהועלו בזימון לשימוע קודם שתיפול החלטה בעניינו, מדובר בזכות שמשקלה רב ועל המעסיק לשמוע בלב פתוח ונפש חפצה,לכן כדי ששימוע יוגדר כ"שימוע כדין" יש לאפשר לעובד להערך לשימוע.

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1