www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • עובד מנסה לשכנע אותי לפטר אותו
  נעמה
  העובדת מנסה לשכנע אותי לפטר אותה .
  רוצה מכתב פיטורין ומתעקשת שאתן למרות שאני מרוצה. אמרתי שהיא תתן מכתב התפטרות אם לא מרוצה אך מסרבת. האם על סמך ההתכתבות בהודעות יכולה לפטר אותה על הנאמר ללא פיצויים?
  הוספת תגובה
  סגור
  • פיטורים
   עו"ד מזל רבה
   אפשר לפטר,אין מדובר בנישואים קתולים אך בכפוף להוראות הדין .שלילת פיצויים הוא אקט קשה ותהיה רק במקרים מיוחדים.
   יש להקפיד על הליך תקין-שימוע,הודעה מוקדמת

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1