www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • תשלום הבראה לעובד שחזר
  סיון קניזו
  עובד שעבד 9 שנים , התפטר וחזר, בחוזה העבודה החדש שלו - חזר עם ותק של 9 שנים לכל הקשור לחופשה והבראה.
  כיום בזמן שמשלמים דמי הבראה- טרם השלים שנת עבודה , האם זכאי להבראה- כי מתיחסים אליו כ 9 שנים או רק בצבירה?
  הוספת תגובה
  סגור
  • ותק
   עו"ד לבנה קציר 053-8007707
   אם סוכם כי הותק נצבר לו, אז בודקים מתי פעם אחרונה שולם לו הבראה, ומאותו רגע סופרים 12 חודשים ומשלמים שוב
   הרי הבראה משלמים על כל 12 חודשים, או לחילופין משלמים חלק יחסי (1/12) בכל חודש וחודש

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1