www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • עובד גלובלי שלא ממלא משרה מלאה
  צביה
  האם ניתן להפחית משכרו של עובד גלובלי משכר הבסיס את השעות החסרות לתקן יום העבודה, והאם יש מינימום שעות שהעובד צריך להיות נוכח כדי לקבל שכר מלא?
  הוספת תגובה
  סגור
  • לא ברורה השאלה
   עו"ד לבנה קציר 053-8007707
   מה סוכם עם העובד? שכר X למשרה מלאה? אם סוכם על משרה מלאה, וודאי ואם עובד פחות שעות ניתן להפחית

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1