www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • התפטרות עובדת זרה בתחום הסיעוד
  שרונה
  עו״ז נתנה הודעת התפטרות בע״פ וביקשה לשוב לארץ מוצאה.
  שבוע מיום ההודעה הוגיעה על קבלת שבועים של ימי מחלה ובמהלכם ביקשה רופא תעסוקתי.סירבה לתת הודעת התפטרות בכתב.
  בהינתן מצבו הסיעודי המורכב של המעסיק המליץ התאגיד לסגור את אשרת העבודה של העובדת על מנת לפנות את תקן העו״ז לטובת קבלת מחליפה .
  בכוונת המעסיק לכבד את שכר העובדת מיום ההודעה המוקדמת כולל שבוע נוסף בתשלום ללא צורך בעבודתה .
  לפי שעה , למה תהיה זכאית העובדת ?
  הוספת תגובה
  סגור
  • זכויות עובדת זרה
   עו"ד לבנה קציר 053-8007707
   מציעה לפנות ליעץ אישי

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1