www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • חישוב פיצויי פיטורין לעובד בתקופת חופשה ללא תשלום
  זיוה
  עובד זר שעבד אצלי 6 שנים 24 שעות ביממה לקח במהלכן 3 פעמים חופשה ללא תשלום של כ 30 יום בכל פעם.
  האם יש לקחת בחשבון את תקופת השלושה חודשים הנ"ל לצורך חישוב פיצויי פיטורין
  הוספת תגובה
  סגור
  • חישוב פיצוי פיטורין
   עו"ד לבנה קציר 053-8007707
   כן

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1