www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • מסירת מכתב פיטורים לעובד לאחר שימוע
  עוזי לוי
  מתי אני אמור למסור את מכתב הפיטורים לעובד לאחר השימוע או ביום הסופי שהעובד מסיים את עבודתו בחברה
  הוספת תגובה
  סגור
  • מכתב פיטורין
   עו"ד לבנה קציר 053-8007707
   כאשר אתה מחליט לפטר עובד ומודיע לו על הפיטורין יש ליתן לו מכתב פיטורין

   המידע המוצג כאן אינו מהווה המלצה או יעוץ מכל סוג שהוא, אין להסתמך על המידע ללא היוועצות עם עורך דין.
   הוספת תגובה
   סגור
1