www.ovdim.org.il

פורום ייעוץ למעסיקים וייצוג מעבידים ופירוק חברה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • חופשה הבראה ופיצויים לעובדת שפוטרה
  ויטמן אברהם
  אבקש תשובות בדיני עבודה:1 יש לי עובדת העובדת 20 שעות לחודש כמה דמי חופשה מגיעים לה .?
  2 כמה ימי הבראה מגיעים לה ?
  3. פיטרתי אותה לאחר חמש שנות עבודה איך מחשבים את דמי פיצוים .
  צודה
  הוספת תגובה
  סגור
1